nieuws

Extra aandacht voor verbetering binnenklimaat

bouwbreed Premium

Het kabinet zet voor de periode 2008-2012 extra in op de verbetering van kwaliteit van het binnenmilieu. Ook het thema gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving zal in het kabinetsbeleid extra aandacht krijgen.

Dat staat in een brief die VROM-minister Cramer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief wordt uit de doeken gedaan waar het kabinet zich op wil richten bij de aanpak van milieugerelateerde gezondheidsproblemen.
Los van de thema’s lucht, geluid, bodem en water waarvoor al specifieke aandacht is, geeft het kabinet prioriteiten aan de aanpak van gezondheidsproblemen in de directe leefomgeving. Volgens Cramer is het niet bedoeling op alle terreinen de normen aan te scherpen, al houdt ze voor wat betreft het binnenklimaat nadrukkelijk de mogelijkheid open dat de regels worden aangepast.
Cramer meldt dat het kabinet kiest voor extra aandacht de kwaliteit van het binnenmilieu gezien de omvang van de problemen met het binnenklimaat. Gezond ontwerpen en inrichten van de omgeving krijgt bijzondere aandacht van de overheid vanwege de groeiende gezondheidsproblemen van mensen die te weinig bewegen.
Het kabinet wil dat er bij het ontwerp van meet af aan aandacht is voor voldoende groen en blauw in de omgeving.
Het is de bedoeling dat de diverse ministeries de komende tijd met concrete plannen komen om de problemen te lijf te gaan. De bewindsvrouw meldt dat ze van plan is in overleg met het bedrijfsleven en de gemeenten te werken aan betere ventilatie in de woningen en het verbannen van open verbrandingstoestellen.
Behalve voor de scholen wil Cramer meer aandacht voor de luchtkwaliteit in kinderopvangcentra. Nog dit jaar moeten de problemen bij de crèches in kaart zijn gebracht.

Reageer op dit artikel