nieuws

EU zet nog steeds in op veilige kernenergie

bouwbreed

De inzet van kernenergie blijft belangrijk voor de reductie van CO2-emissies. Dit zei Europees commissaris voor energie Andris Piebalgs tijdens een conferentie over de ontwikkeling van een lage koolstofeconomie in de EU. “Kernenergie levert een belangrijke bijdrage aan onze strijd tegen klimaatverandering en aan een zekere energievoorziening. Maar we moeten de samenwerking tussen EU-landen versterken op het gebied van veiligheid van nucleaire installaties en de behandeling van nucleair afval”, zegt Piebalgs.

De inzet van kernenergie blijft belangrijk voor de reductie van CO2-emissies. Dit zei Europees commissaris voor energie Andris Piebalgs tijdens een conferentie over de ontwikkeling van een lage koolstofeconomie in de EU. “Kernenergie levert een belangrijke bijdrage aan onze strijd tegen klimaatverandering en aan een zekere energievoorziening. Maar we moeten de samenwerking tussen EU-landen versterken op het gebied van veiligheid van nucleaire installaties en de behandeling van nucleair afval”, zegt Piebalgs.
Dat laatste acht hij vooral belangrijk voor de acceptatie van kernenergie. Recentelijk heeft de commissie een aantal initiatieven genomen om die problemen op hoog niveau aan te pakken. Hij wees er daarbij op dat een groot aantal kerncentrales tussen nu en 2030 aan het einde van hun levenscyclus zijn. Voor de vervanging daarvan zijn forse investeringen nodig.

Reageer op dit artikel