nieuws

Energiebesparing mag niet resulteren in ongezonde woning

bouwbreed

In Nederland staan 400.000 woningen met balans-ventilatie en daar komen jaarlijks 50.000 woningen bij.De gegevens die de onderzoeken in de Amersfoortse wijk Vathorst hebben opgeleverd, vragen om een discussie die volgens Hans van de Winkel vooral snel uitsluitsel moet geven over de toepassing van gebalanceerde ventilatie in woningen.

Alles duidt er op, dat energiebesparing belangrijker is dan een gezonde woning. De beleidsmakers in Den Haag moeten daar goed over nadenken en de rapporten bestuderen die zijn opgesteld over de gevolgen van balansventilatie in woningen. Zowel de Vereniging Eigen Huis, maar ook onderzoekers van VROM, de GGD, alsook de directeur van de Astma Stichting zijn tegen de toepassing van gebalanceerde ventilatie in woningen en dat geeft te denken. De discussie moet mijns inziens worden opgestart door de beroepsvereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) Nederland (www.vereniging-bwt.nl), die gemeenten wijst op de gezondheidsrisico’s van balansventilatie. Op zijn minst dienen gemeenten bij de oplevering van nieuwbouwwoningen waarin een balansventilatie is toegepast de bouwer om een opleveringsrapport te vragen. Daarin moet dan staan dat de WTW-installatie is aangelegd conform ISSO publicatie 62, is ingeregeld door een BRL 6000-10 gecertificeerd installateur en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en dus aan NEN 1087. Dit alles dient ook als voorwaarde in de bouwvergunning te worden opgenomen.
Uit onderzoek blijkt dat vele installaties niet goed zijn aangelegd, niet zijn ingeregeld en niet voldoen aan de minimale ventilatie-eisen met alle gevolgen voor de gezondheid. De vraag die gesteld moet worden is waarom dit niet beter is geregeld en wat de werkelijke waarde is van de huidige hoge waardering van een WTW installatie in een epc berekening, zonder dat aan deze installatie kwaliteitseisen worden gestel. Nog beter zou het zijn, dat er eerst op uitgebreide schaal vervolgonderzoek wordt verricht naar gebalanceerde ventilatie voordat het advies volgt dat het systeem voorlopig beter niet kan worden toegepast in woningen. De keerzijde van energiebesparing moet niet een ongezonde woning zijn.

Vathorst

Begin 2006 meldden zich bewo-ners van 36 koop- en huurwoningen in Vathorst bij de GGD Eemland met gezondheidsproblemen. In op-dracht van de Gemeente Amersfoort is onderzoek verricht om de oorzaken te achterhalen (Cobouw, ‘Klachten door balansventilatie’, 29 maart 2008).
Het programma Zembla van 30 maart 2008 meldde – op basis van de onderzoeksrapportage van 2007 – dat de meeste Nederlandse energiezuinige woningen ongezond zijn. De documentaire van Zembla is te zien via internet:
www.zembla.vara.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels