nieuws

Elverding waarschuwt voor vertragingbouwprojecten door nieu we EU-regels

bouwbreed

Oud-DSM topman Peter Elverding waarschuwt voor de gevolgen van de nieuwe Europese richtlijnen voor natuur en water voor ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De richtlijnen kunnen net als de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit voor flinke vertragingen van bouwprojecten zorgen.

In een toelichting op het maandag gepresenteerde rapport “Sneller en Beter” wijst Elverding op potentiële nieuwe beren op de weg die snelle uitvoering van bouwprojecten kunnen remmen. Immers met de richtlijn voor de Natura 2000-gebieden en de Kaderrichtlijn Water ligt een nieuwe koppeling tussen milieunormen en ruimtelijke plannen op de loer, meent hij. Volgens de voorzitter van de commissie die in opdracht van verkeersminister Eurlings naar de versnelling van de procedures bij infraprojecten heeft gekeken, doet de overheid er goed aan nauwkeurig te kijken naar de mogelijke problemen die de regels voor de natuurgebieden en de kwaliteit van het water opleveren. De kans is zeer aanwezig dat rechters bouwplannen ook gaan toetsen aan deze nieuwe Europese milieurichtlijnen, meent hij. “We moeten vooruit kijken en in kaart brengen waar de risico’s liggen en daar nu oplossingen voor bedenken”, aldus Elverding.
De commissie Elverding had van Eurlings de opdracht gekregen in haar advies ook te kijken naar de mogelijkheden van een volledige ontkoppeling van de milieunormen en ruimtelijke plannen op de langere termijn.

Luchtnormen

Volgens de voorzitter heeft de commissie besloten zich niet aan een dergelijke discussie te wagen. “Wij hebben gezegd dat het beter is om de discussie niet te voeren omdat er een oplossing is in de vorm van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht, waarin er een lossere relatie is met de luchtnormen.
Een discussie over ontkoppeling zou in onze ogen eerder tot extra vertraging dan tot een verbetering van de huidige oplossing in de vorm van het NSL leiden”, aldus Elverding.

Reageer op dit artikel