nieuws

Einde lijdensweg Oost vlietpolder

bouwbreed

De gemeente Leiden geeft de ambitie om een bedrijventerrein aan te leggen in de Oostvlietpolder op als de Raad van State het bestemmingsplan opnieuw afschiet.

Dit gebeurt mogelijk komende maand. Dan wordt de uitspraak verwacht over de bezwaren tegen het plan van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO). Deze ziet de strook land tussen de A4 en de Vliet aan de oostkant van de stad als veel te waardevol om op te offeren aan de vooruitgang. Het veenweidegebied is de laatste ongerepte polder binnen de gemeentegrenzen, motiveert ze haar krachtige verzet.
De VVO voert bij de Raad van State aan dat de gemeente verkeerde berekeningen heeft gemaakt voor de te verwachten verkeersintensiteit en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Omdat hierover eerst meer duidelijkheid moet worden verkregen, kan de uitspraak langer op zich laten wachten dan gebruikelijk, waarschuwt de Raad van State vast. Misschien wordt het juni.

Doormodderen

De plannen voor de Oostvlietpolder werden door de Raad van State al meerdere malen afgeschoten. Dat de gemeente niet wil doormodderen, is vastgelegd in het laatste collegeakkoord. “Wanneer de Raad van State definitief goedkeuring onthoudt aan de bedrijvenbestemming, zal de gemeente geen nieuwe besluiten of initiatieven nemen om alsnog een bedrijfsterreinen aan te leggen”, is de afspraak.
Burgemeester en wethouders moeten in dat geval ook met de gemeenten in de regio en de provincie overleggen over een andere invulling dan een bedrijvenbestemming, omdat deze ook in het streekplan is opgenomen.
De kosten van de wellicht overbodig geworden grondaankoop kunnen worden teruggehaald door de gronden weer te verkopen aan bijvoorbeeld boeren en natuurbeheerders. Gedacht wordt aan Natuurmonumenten of het Zuidhollands Landschap.
Wanneer de financiële nood daarmee niet is gelenigd, overweegt de gemeente verder een beperkt deel van de polder te bestemmen voor woningbouw, mits ingepast in een groene omgeving. Dat wil zeggen: vrije kavels.
Het college stelt dat als het bedrijventerrein er alsnog mag komen, dit ook zal worden gerealiseerd in een zo groen mogelijke omgeving en dat de beeldkwaliteit hoog moet zijn.

Reageer op dit artikel