nieuws

Ecocorridor inclusief watergang onder A35

bouwbreed

Een ecopassage onder de snelweg door is in Nederland niet zo algemeen. In opdracht van het waterschap Regge en Dinkel is onder de rijksweg 35 in Twente een 27 meter brede en 45 meter lange onderdoorgang gemaakt voor een waterloop en een natuurlijke corridor.

De ecologische passage maakt onderdeel uit van de 13 kilometer lange nieuwe waterloop door Twente, de zogeheten Doorbraak. De watergang moest ook de nieuwe rijksweg 35 kruisen.
Het waterschap Regge en Dinkel nam de rol van opdrachtgever op zich en overlegde met Rijkswaterstaat over de inpassing van het project. Bij de aanleg van de ecopassage moest rekening worden gehouden met doortrekking van de rijksweg van Almelo naar Wierden.
De betonnen draagconstructie van de ecopassage is daarom slechts in twee fases van elk twaalf weken gebouwd. “In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om binnen één fase al het verkeer over één rijbaan te leiden. Dat zorgt natuurlijk voor extra werkdruk bij de uitvoerders, maar het is allemaal prima verlopen”, zegt Stef Fortkamp, die namens het waterschap adviseur was bij het civieltechnische gedeelte.
In eerste instantie werd de grond 4 meter diep ontgraven, waarna aannemer Reef Infra vervolgens een fundament van betonnen damwandelementen heeft aangelegd. Met behulp van een damwand kopscherm in de middenberm werd de weg tijdelijk ondersteund. De betonnen damwanden zijn functioneel voor zowel grondkering als fundament voor het brugdek.
Het dek bestaat uit kokerliggers, die in dwarsrichting zijn voorgespannen, waardoor er geen druklaag gestort hoefde te worden. Dat scheelde veel tijd in de toch al krappe planning. Spanbeton leverde zowel de damwanden als de kokerliggers.

Reeën

De 9 meter brede waterloop is via een betonnen tussenwand gescheiden van de 18 meter brede ecologische corridor. “Die breedte is aangehouden omdat er ook groot wild zoals reeën deze passage passeren. Bovendien vormt de ecopassage voor fauna eigenlijk de enige verbinding tussen Oost- en West-Twente”, legt Fortkamp uit.
In een tweede afbouwbestek zal Reef Infra betonnen geluidswanden op de passage aanbrengen en de inrichting van de passage verder afwerken met onder meer een wal van keien en stobben. De oplevering wordt op 2 juni officieel gevierd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels