nieuws

Deur op een kier voor handhaving btw

bouwbreed

Het kabinet besluit in augustus of de geplande btw-verhoging van 19 naar 20 procent doorgaat. Tijdens het voorjaarsoverleg met sociale partners zette de minister de deur op een kier om de verhoging te schrappen.

Werkgevers en werknemers hebben in de aanloop naar het voorjaarsoverleg gezamenlijk gepleit voor het niet doorgaan. Een btw-verhoging werkt inflatie in de hand die door de gestegen brandstof- en voedselprijzen toch al onder druk staat. Dit is voor de bonden in elk geval aanleiding om te dreigen met hogere looneisen dan de 3,5 procent waarvan zij nu uitgaan.
Werkgevers en kabinet zien een hogere eis niet zitten, omdat die weer inflatiebevorderend kan werken, zo bleek tijdens het overleg van woensdag. Bovendien betekenen hogere loonstijgingen dat de concurrentiepositie van Nederland wordt aangetast en daarmee een dreigende groeivertraging zal versterken.
Minister Bos (financiën) is geen voorstander van het niet door laten gaan van de btw-verhoging. Hij wijst erop dat koopkrachtcompensatie daarvoor geregeld is door de ww-premie te verlagen naar nul. Hij vreest verder tegenvallers als inderdaad groeivertraging optreedt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels