nieuws

De aangrijpplaat schuift langs de opsluitplaat

bouwbreed

Een balkonplaat moet goed vastzitten, en geen last hebben van spanningen ten gevolge van temperatuurverschillen tussen plaat en gevel.

Het op een geschikt moment aanbrengen van balkons aan nieuwe woningen kan logistiek tamelijk lastig zijn. En na de bouw kunnen ernstige problemen optreden, met onverwacht neerstortende balkons. Enige jaren geleden was H. Evers een van de bedenkers van een systeem met geprefabriceerde, betonnen balkonplaten die op elk gewenst moment aan een gevel kunnen worden vastgezet. Onlangs is het systeem ook Komo gecertificeerd.
Uit een recent, aanvullend octrooi wordt duidelijk hoe het bewuste Heli-systeem is voorbereid op het uitzetten en krimpen van de platen, zodat ook heel lange balkonplaten kunnen worden verwerkt. Evers: “In de praktijk gaan we meestal niet verder dan ruim 7 meter uit één stuk, maar dat is alleen vanwege het transport van de platen.”

Uitstulpingen

De geprefabriceerde balkonplaten zijn voorzien van gedeeltelijk ingestorte wapeningskabels en hebben aan de kopse kant een aangrijpplaat met twee langgerekte, horizontaal lopende uitstulpingen. Het gebouw dat het balkon moet krijgen, is daarop voorbereid door het aanbrengen van kanalen en toegangsholtes voor de wapeningskabels. Ook is aan de gevel een langerekte, geprofileerde stalen plaat vastgezet. Tussen de gevel en de balkonplaat komt nog een losse opsluitplaat, met langerekte, horizontale groeven die passen op de uitstulpingen van de aangrijpplaat.
Om de balkonplaten op de gevel te kunnen aanbrengen, worden ze ondersteund door stempels, waarna de kabels door de gaten in de opsluitplaat in de kanalen van de vloer worden geschoven. Via de holtes in de vloer kunnen de kabeluiteinden worden voorzien van een moer. Rond de kabels zit tussen de gevel en de opsluitplaat isolatiemateriaal. Door het gedeeltelijk aandraaien van de moeren duwt het isolatiemateriaal de opsluitplaat met zijn groeven tegen de overeenkomende uitstulpingen van de aangrijpplaat. Als de buitenbegrenzing van alle te bevestigen balkonplaten mooi op één lijn worden gebracht, kan de ruimte tussen de balkonplaat en de gevel zonder enig probleem per plaat iets variëren. Deze ruimtes wordt opgevuld met een snel uithardende gietmortel, nadat de onder- en zijkanten zijn afgedicht. Na acht uur kunnen de kabels met de moeren volledig op spanning worden gebracht.

Vocht

De combinatie van isolatie en uitgeharde gietmortel voorkomt dat er vocht bij de kabels komt. En er is in deze situatie dus geen star contact tussen de balkonplaat en de gevel, waardoor het balkon met zijn aangrijpplaat in horizontale richting enigszins langs de opsluitplaat kan glijden. De horizontale groeven en uitstulpingen in de metalen platen blokkeren een verticale verplaatsing. Het systeem is niet natuurlijk alleen geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor renovatie. De volgende stap daarbij is het vervangen van de zware betonnen balkonplaten door het veel lichtere staal, zodat ook bestaande woningen met dunne vloeren bij renovatie een groot balkon kunnen krijgen.
octrooinummer: 1031846
houder: Normteq, Hengelo
uitvinders: H. Evers, J. Olde Hanter

Reageer op dit artikel