nieuws

Dalende huizenprijzen en het internationaal Monetair Fonds

bouwbreed

Het gebeurt wel vaker dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een steen in de vijver gooit. Dit keer ontstond enige opwinding over de uitkomst van een berekening van het IMF die zou uitwijzen dat de prijzen van huizen rond 30 procent te hoog zouden zijn. Bijna éénderde van de waarde van de huizen zou dus uit lucht bestaan en als het een beetje tegen zit loopt die weg.

Het gebeurt wel vaker dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een steen in de vijver gooit. Dit keer ontstond enige opwinding over de uitkomst van een berekening van het IMF die zou uitwijzen dat de prijzen van huizen rond 30 procent te hoog zouden zijn. Bijna éénderde van de waarde van de huizen zou dus uit lucht bestaan en als het een beetje tegen zit loopt die weg.
Het IMF waarschuwt voor de gevolgen hiervan en trekt een vergelijking met andere landen die de economische gevolgen van dalende huizenprijzen ondervinden. De Verenigde Staten worden als voorbeeld genoemd, maar ook in Europa zijn voorbeelden aan te wijzen. In de ‘World Economic Outlook’ is dit jaar een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan veranderingen in de huizenconjunctuur en de gevolgen daarvan voor de monetaire politiek.
In veel landen zijn de huizenprijzen sterk gestegen. Dikwijls meer dan door bijvoorbeeld inflatie, economische groei, veranderingen in de rentevoet en inkomensverwachtingen kunnen worden verklaard. Dit worden door het IMF fundamentele factoren genoemd. Een deel van de gestegen prijzen moet dus een andere oorzaak hebben. En vinden in het gehanteerde model geen verklaring. Dit nog los van de vraag of wel aangeduide veroorzakers in het gebruikte model de werkelijkheid volledig dekken. Uit de modelberekeningen komt Nederland met 30 pro-cent niet aan te wijzen door de genoemde oorzaken als een na hoogste uit de bus. Nu is het op zich geen verrassing vastgesteld te zien dat de huizenprijzen wel heel fors zijn gestegen in de afgelopen twintig jaar. Dat bij economische tegenwind een fikse correctie op deze prijzen zal plaatsvinden, lijkt mij niet voor bestrijding vatbaar. Het is ook wat door het IMF wordt betoogd. De woning is niet alleen meer een bezit is waarin wordt gewoond, maar ook onderpand voor leningen voor bestedingen die niets met de woning te maken hebben. Daarom zijn huizenprijzen van groot belang voor de economische ontwikkeling geworden. Iets waar ook in Nederland door verschillende beschouwers van de economie al dikwijls op gewezen is. De toegang tot krediet wordt er door vergemakkelijkt. In dit kader is het belangrijk te weten of bij dalende huizenprijzen in Nederland mensen niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het lijkt erop dat de waarborgen die de verstrekkers van leningen eisen, de kansen hierop klein zijn. Zelfs bij dalende huizenprijzen hoeven dus geen ernstige gevolgen op te treden. Overigens wijst het IMF erop dat een gevaar voor de huizenprijzen zal optreden als de fundamentele factoren verslechteren. In een reactie op het rapport van het IMF lieten woordvoerders van de makelaarsvereniging NVM en ook Rabobank Nederland weten van geen overwaardering van de huizenprijzen in Nederland te willen weten. Niet op basis van een modelberekening zoals het IMF, maar meer onder het motto de markt heeft altijd gelijk. Dat vermoed ik.

Reageer op dit artikel