nieuws

Convenant over Wka en G-rekening mag

bouwbreed

De Aannemersfederatie Nederland mag met de Belastingdienst een convenant afsluiten over de Wet ketenaansprakelijkheid en de G-rekening. Dit heeft staatssecretaris De Jager (Financiën) voorzitter Henk Klein Poelhuis laten weten.

“De bewindsman herkende de problematiek en heeft beloofd het rapport te bespreken met zijn collega Heemskerk van Economische Zaken”, vertelt Klein Poelhuis. Hij heeft net de staatssecretaris die de Belastingdienst onder zich heeft, het EIB-rapport over de kosten van wetten en regels voor de gespecialiseerde aannemer aan De Jager aangeboden.
Daaruit blijkt dat alleen al de kosten van de Wet ketenaansprakelijkheid en de G-rekening voor de onderaannemers 22,5 miljoen per jaar bedragen. Het overgrote deel daarvan zit in de pure administratieve kosten die de regels met zich meebrengen. Zo’n 4,5 miljoen is gederfde vermogensinkomsten doordat hoofdaannemers te hoge bedragen overmaken op de G-rekening.
Klein Poelhuis is dan ook verheugd dat De Jager voorstander is van gesprekken tussen de aannemersfederatie en de Belastingdienst met als doel een convenant af te sluiten. Daarin kunnen dan zaken geregeld worden als de informatievoorziening, een punt dat volgens het EIB behoorlijk wat geld kost doordat soms dezelfde gegevens meerdere keren moeten worden aangeleverd.
Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat er niet langer te hoge bedragen op de G-rekening worden gestort. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over een snellere deblokkering van de tegoeden op de G-rekening. Beide punten verkleinen de vermogensderving voor de gespecialiseerde aannemers.

Reageer op dit artikel