nieuws

Collectieve houtgestookte cv in opmars

bouwbreed

De stijgende energieprijzen zet nu ook woningbouwverenigingen aan te investeren in houtgestookte collectieve verwarmingssystemen. Vooral corporaties in een bosrijke omgeving tonen groeiende belangstelling.

Een van de woningbouwverenigingen die besloten heeft te investeren in een houtgestookte cv-installatie is Patrimonium uit Veenendaal. In de Gelderse plaats verrijst een appartementencomplex waarin één centrale houtkachel zorgt voor warmte en warm water voor 74 gezinnen. De ketel brandt op pellets, gedroogde brokjes geperst houtafval. De corporatie investeert per appartement circa 500 euro extra. De verwachting is dat die investering met de huidige energieprijzen binnen vijf jaar is terugverdiend.
Ben Schoormans van Bio Energie Nederland in Voerendaal, een bedrijf dat zich volledig heeft toegelegd op de verkoop en installatie van dit type cv-ketels, bevestigt de toenemende vraag. “Particulieren en bedrijven lopen nog steeds voorop bij de plannen om op hout over te stappen. Maar het is inderdaad opvallend hoeveel aanvragen wij ontvangen voor grotere, collectieve installaties.”
Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warmte levert een houtgestookte cv-installatie een kostenbesparing op van 60 tot 90 procent in vergelijking met een gasgestookte installatie. Mede daardoor beperkt de terugverdientijd zich van vijf tot maximaal acht jaar. Bij bedrijven die veel afvalhout beschikbaar hebben, zoals timmerbedrijven, kan de installatie dan ook binnen drie tot vier jaar zijn terugverdiend.

Vergassing

De houtgestookte ketels werken volgens het principe van houtvergassing. Tijdens het verbrandingsproces ontstaan gassen die in een aparte ruimte van de ketel nog eens worden naverbrand. In de ketel wordt een temperatuur bereikt tussen 900 en 1200 graden Celsius. Dankzij de hoge temperaturen blijft slechts 0,5 tot 1 procent as over van het volume brandstof en is de uitstoot van schadelijkste stoffen tot een minimum beperkt. Bij de verbranding komt weliswaar kooldioxide vrij, maar bij de productie van hout neemt het groeiende gewas zoveel kooldioxide op uit de lucht dat de emissie volledig wordt gecompenseerd.
Bij kleinere ketels heeft de verbranding doorgaans plaats door natuurlijke trek. De grotere installaties hebben altijd een Lambdasonde die voortdurend het zuurstofgehalte meet en direct bijstuurt. Hierdoor is de verbranding op elk moment automatisch aangepast aan de soort brandstof en het vochtgehalte daarvan. Dankzij deze technologie is optimale verbranding mogelijk en is een continu rendement van 90 procent haalbaar.
In vergelijking met gasgestookte cv-installaties zijn met houtgestookte installaties aanzienlijke besparingen te realiseren. In principe is elk type onbehandeld hout geschikt als brandstof. Grotere installaties voor bedrijven en appartementencomplexen kunnen ook snoeisnippers, spanenbriketten en houtpellets gebruiken. Voor dit type brandstof is de installatie voorzien van een vijzelautomaat die de brandstof vanuit een bunker naar de ketel voert.

Reageer op dit artikel