nieuws

Campagne voor goed opgeleide bouwers

bouwbreed

Nu een driejarige campagne om jongeren te enthou­siasmeren voor de bouw is begonnen, verwachten de bouwbonden dat werkgevers niet langer verslechtering van de arbeidsvoorwaarden nastreven.

De campagne heeft alleen maar zin als werkgevers aanhaken bij de wensen van de moderne werknemer. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen in de bouw, willen graag in deeltijd werken en meer zeggenschap hebben over hun werktijden, weten de bouwbonden.
Pas in 2009 staan de onderhandelingen voor een nieuwe bouw-cao op de rol. De bonden verwachten dan dat de werkgeversnota zich onthoudt van voorstellen die een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden inhouden. “Dat zou niet stroken met de campagne waarmee we nu van start gaan”, vindt de cao-onderhandelaar van FNV Bouw John Kerstens.
Wil er immers sprake zijn van voldoende instroom, dan is een goed imago een eerste vereiste. In plaats van het beeld van een bedrijfstak waar altijd wordt gestaakt, de stank van zware shag je tegemoet komt en het bouwvakkersdecolletéeen begrip is, moet de bouw laten zien wat hij werkelijk is: een innovatieve bedrijfstak met volop carrièremogelijkheden.
“Het beeld van eens een timmerman, altijd een timmerman en eens metselaar altijd metselaar, gaat niet meer op. De bouw biedt carrièrekansen. We zijn zelfs voorloper als het gaat om mensen die nu in de bouw zitten, maar willen overstappen naar een andere bedrijfstak. Dat is uiteraard niet een doelstelling, maar het kan wel”, duidt CNV Hout en Bouw-voorzitter Arend van Wijngaarden een moderne arbeidsvoorwaarde in de bouw.
> economie 7

Reageer op dit artikel