nieuws

Burgers onbekend met geluidsnorm leefgebied

bouwbreed Premium

Vrijwel geen enkele burger in Nederland weet dat er geluidsbelastingkaarten bestaan waarop te zien is hoeveel lawaai auto’s, treinen, vliegtuigen en grote industrieën in de buurt veroorzaken.

Ook is zo goed als onbekend dat inwoners van een gemeente inspraak hebben op de maatregelen die regio’s moeten nemen om de geluidsoverlast terug te dringen.
Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de bekendheid met de geluidsbelastingkaarten. Als gevolg van Europese regelgeving zijn er vorig jaar voor alle drukke rijkswegen, spoorverbindingen en vliegvelden geluidsbelastingskaarten gemaakt, die op te vragen zijn bij Rijkswaterstaat, ProRail en lagere overheden. Op de kaarten is precies te zien hoe groot de geluidsbelasting in de woonomgeving is.
Volgens de VROM-Inspectie hebben de lagere overheden met de kaarten voldaan aan hun wettelijke plicht, maar hebben ze weinig gedaan om burgers op het bestaan van de kaarten te wijzen. De inwoners weten ook niet dat ze invloed kunnen uitoefenen op de maatregelen die gemeenten moeten nemen om lawaaioverlast terug te dringen.
De wet schrijft voor dat gemeenten en provincies volgende maand een actieplan moeten hebben met daarin aangegeven wat er wordt gedaan om het lawaai van het verkeer en industrie terug te dringen. De overheden moeten daarbij zelf een algemeen geaccepteerde geluidsniveau vaststellen. Het geluidsniveau moet in overleg met de lokale politiek en de inwoners worden vastgesteld. Volgens de VROM-Inspectie weten echter veel te weinig burgers dat ze daarover kunnen meepraten, terwijl ze daar volgens de inspectie wel behoefte aan hebben.

Reageer op dit artikel