nieuws

Bouwvergunning onterecht geweigerd door BIBOB-advies

bouwbreed Premium

De uitspraak is afkomstig van de Rechtbank Amsterdam (21 maart 2008, LJN: BC8160), nog niet zeker is of tegen deze uitspraak in hoger beroep wordt gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de rechter had de weigering van de bouwvergunning niet op grond van het door het Bureau BIBOB uitgebrachte advies mogen worden gebaseerd. Een bestuursorgaan dat een BIBOB-advies vraagt, mag in beginsel van de juistheid van dit advies uitgaan. Echter, inherent aan het gebruik van een adviesinstrument is dat het bestuursorgaan een eigen beoordeling moet maken van de wenselijkheid om de betrokken vergunning te verlenen of te weigeren (of in te trekken), op basis van de door het Bureau BIBOB gemaakte gevaarsanalyse en de door het bestuursorgaan te maken belangenafweging. Het bestuursorgaan moet nagaan of het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval wan-neer de feiten voor de conclusie te weinig of te weinig directe aanwij-zingen bieden. Het Bureau BIBOB baseert in dit geval de ernstige mate van gevaar dat de bouwvergunning gebruikt zal worden om geld wit te wassen grotendeels op een aantal (internationale) krantenartikelen. Omdat de betrouwbaarheid en relevantie van de (internationale) krantenartikelen niet met zekerheid is vast te stellen, kan daaraan geen betekenis worden toegekend zolang die betrouwbaarheid niet wordt bevestigd. Aan informatie uit (internationale) krantenartikelen kan alleen betekenis worden toegekend als er sprake is van een combinatie met andere, soortgelijke informatie. Deze informatie moet overtuigend, duidelijk en

De uitspraak is afkomstig van de Rechtbank Amsterdam (21 maart 2008, LJN: BC8160), nog niet zeker is of tegen deze uitspraak in hoger beroep wordt gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de rechter had de weigering van de bouwvergunning niet op grond van het door het Bureau BIBOB uitgebrachte advies mogen worden gebaseerd. Een bestuursorgaan dat een BIBOB-advies vraagt, mag in beginsel van de juistheid van dit advies uitgaan. Echter, inherent aan het gebruik van een adviesinstrument is dat het bestuursorgaan een eigen beoordeling moet maken van de wenselijkheid om de betrokken vergunning te verlenen of te weigeren (of in te trekken), op basis van de door het Bureau BIBOB gemaakte gevaarsanalyse en de door het bestuursorgaan te maken belangenafweging. Het bestuursorgaan moet nagaan of het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval wan-neer de feiten voor de conclusie te weinig of te weinig directe aanwij-zingen bieden. Het Bureau BIBOB baseert in dit geval de ernstige mate van gevaar dat de bouwvergunning gebruikt zal worden om geld wit te wassen grotendeels op een aantal (internationale) krantenartikelen. Omdat de betrouwbaarheid en relevantie van de (internationale) krantenartikelen niet met zekerheid is vast te stellen, kan daaraan geen betekenis worden toegekend zolang die betrouwbaarheid niet wordt bevestigd. Aan informatie uit (internationale) krantenartikelen kan alleen betekenis worden toegekend als er sprake is van een combinatie met andere, soortgelijke informatie. Deze informatie moet overtuigend, duidelijk en
afkomstig uit officiële bronnen zijn en direct terug te voeren op de vergunningaanvrager. Dat was in deze casus niet het geval; de overige informatie die ten grondslag is gelegd aan het BIBOB-advies is onvoldoende concreet en overtuigend om te dienen als een bevestiging van de informatie uit de (internationale) krantenartikelen.

jurisprudentie

Voor een verbouwing van een pand in Amsterdam vragen pandeigenaar een bouwvergunning aan. De eerste, tweede, derde en vierde verdieping van het pand worden verbouwd tot acht woningen. De gemeente Amsterdam weigert de vergunning te verlenen op grond van een advies van het Bureau BIBOB. Volgens de rechter ten onrechte.

Reageer op dit artikel