nieuws

‘Bouwers schrijven vaker juist lager in’

bouwbreed

De inschrijfprijs van aannemers bij grote bouwopdrachten van het Rijk ligt doorgaans lager dan de raming van de Rijksgebouwendienst.

Bij acht van twaalf aanbestede grotere bouwprojecten wilden de inschrijvers de afgelopen jaren het werk voor minder geld doen dan de Rijksgebouwendienst bereid was te betalen.
Dat blijkt uit een brief van minister Vogelaar (Wonen) aan de Tweede Kamer, waarin zij reageert op Kamervragen van D66 over de mislukte aanbesteding van het Rijksmuseum. De aanbesteding liep vorige maand spaak doordat het verschil tussen de prijs van de enige inschrijver BAM en de begroting van de Rijksgebouwendienst met bijna 90 miljoen euro te groot bleek.

Verschil

D66 wilde van Vogelaar, verantwoordelijk voor de Rijksgebouwendienst, weten wat bij alle grote rijksprojecten het verschil is geweest tussen de raming en de uiteindelijke prijs.
Volgens de minister pakten het overgrote deel van de aanbestedingen gunstig uit voor het Rijk en was de inschrijfprijs van de bouwer gemiddeld “iets” lager. Het komt echter regelmatig voor dat vanwege meerkosten tijdens de bouw het verschil ten opzichte van de raming kleiner wordt, aldus de minister.
Uit de brief van Vogelaar valt op te maken dat het niet vaak voorkomt dat de tender in de laatste fase van de aanbesteding nog maar uit één partij bestaat. Bij twee van de twaalf grote projecten van de Rijksgebouwendienst was dit het geval. De afgelopen drie jaar zijn er van de in totaal bijna achthonderd aanbestedingen er dertig aanbestedingen geweest waarbij in de laatste fase nog maar één partij over was, meldt de minister. Tot grote verschillen tussen inschrijving en raming leidde dat echter niet, stelt zij. De inschrijvingen waren gemiddeld genomen gelijk aan de begrotingen.
Teneinde de positie van het Rijk in toekomstige onderhandelingen niet te schaden, wil Vogelaar niet kwijt hoe vaak de Rijksgebouwendienst opnieuw aan het rekenen is geslagen vanwege grote prijsverschillen tussen raming en bod en of de contrabegroting uiteindelijk het Rijk of de bouwer in het gelijk stelde.

Reageer op dit artikel