nieuws

Almere bouwt veel te weinig

bouwbreed Premium

Amsterdam maakt zich zorgen over de woningproductie van Almere. Die is dusdanig ingestort dat de doelstelling – 11.000 huizen tussen 2005 en 2010 – niet zal worden gehaald.

Almere zal in de komende twee jaar bijna achtduizend woningen moeten bouwen om zijn afspraken met Amsterdam na te komen. Dat lijkt een welhaast onmogelijke opgave, gezien het dalend aantal opgeleverde woningen en bouwvergunningen.
Realiseerde Almere tot voor kort nog tussen de twee- en drieduizend woningen per jaar, in 2007 bleef het aantal net boven de achthonderd steken, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal afgegeven bouwvergunningen zakte nog dramatischer: van 1257 in 2006 naar 176 vorig jaar.
Amsterdam heeft met omliggende gemeenten, waaronder Almere, afgesproken dat in de regio tot 2030 minimaal 150.000 woningen worden bijgebouwd. Op die manier moet de toenemende druk op de hoofdstedelijke woningmarkt worden verminderd.
Wethouder Maarten van Poelgeest noemt de geringe bouwproductie in Almere dan ook een tegenvaller. “Amsterdam, Hoofddorp en Almere zijn toch de grote woningbouwproducenten. Als de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen wat minder gaat, dan zijn dat geen goede berichten.”
Van Poelgeest voelt er echter niets voor om Almere, in de persoon van wethouder Adri Duivesteijn, de les te lezen.
Almere bevestigt de neergaande woningbouwproductie, maar stelt dat die minder sterk is dan de cijfers van het CBS aangeven. De werkelijke woningbouwproductie lag volgens de gemeente vorig jaar boven de duizend. Almere gaf per ongeluk enkele honderden gereedgekomen woningen te weinig op aan het CBS.

Files

Almere, door de overheid aangewezen als groeikern, zucht vooral onder de tanende belangstelling van burgers om zich er te vestigen. Het gebrek aan een historisch centrum en de toenemende files spelen de stad daarbij parten.
Directeur Nico Rietdijk van de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) houdt het erop dat Almere vooral de dupe is van het verminderde economische klimaat. “In heel Nederland gaat het met de nieuwbouwproductie en de woningverkopen wat minder. In Almere laat zich dat extra gelden omdat daar relatief veel nieuwbouw is.”
Volgens Rietdijk wordt het tijd dat overheden niet langer aantallen najagen, maar zich gaan richten op kwaliteit. “Minder massa, meer maatwerk. Bouw datgene waar werkelijk behoefte aan is.”
Almere heeft aangegeven de woningproductie weer op peil te willen brengen. De gemeente wijst daarbij onder meer op de nieuwbouwplannen Almere Poort en het Homeruskwartier, waar duizenden vrije kavels beschikbaar komen.

Reageer op dit artikel