nieuws

Aannemer heeft recht op informatie

bouwbreed

Een geschil tussen opdrachtgever en aannemer is niet altijd te voorkomen. Indien het toch zover komt, is het een geruststelling als een goede bouwadministratie de rechten van de aannemer kan onderbouwen. Het belang van een deugdelijke dossieropbouw kan volgens Serge Schuurman dan ook niet genoeg worden onderschreven.

Naast de eigen bouwadministratie kan inzage in processtukken van een andere gerechtelijke procedure van groot belang zijn. Goed om te weten is dat het overleggen van deze informatie van de wederpartij kan worden gevorderd. In een traditioneel bouwmodel is sprake van een functionele scheiding van ontwerp en uitvoering. Men moet er van bewust zijn dat hierdoor een scheiding in ontwerp- en uitvoeringsaansprakelijkheid bestaat en de opdrachtgever in relatie tot de aannemer verantwoordelijk is voor het bestek, ontwerp en voorgeschreven werkwijze en bouwstoffen. Een veel voorkomende situatie is dat bij een ontwerpfout de opdrachtgever haar schade op zowel de ontwerper als de aannemer zal proberen te verhalen.
De ontwerper kan worden aangesproken voor het maken van een ontwerpfout en de aannemer wordt vaak de schending van haar waarschuwingsplicht verweten.

Processtukken

Veelal is contractueel tussen partijen bepaald dat voor een geschil met de ontwerper de overheidsrechter bevoegd is en voor een geschil met de aannemer de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Hierdoor zullen in de regel twee gescheiden procedures plaatshebben. In dat geval is kennis van het verloop van de andere procedure van belang. Indien immers de procedure jegens de ontwerper volledig wordt toegewezen, kan het niet zo zijn dat deze schade in de procedure jegens de aannemer voor een tweede maal met succes wordt verhaald. De opdrachtgever heeft dan onevenredig veel voordeel. In een gelijksoortige procedure bij de Raad van Arbitrage stelde de opdrachtgever zich op het standpunt dat zij – ondanks het verzoek van de aannemer daartoe – geen processtukken van de gelijktijdig lopende procedure jegens de ontwerper aan de aannemer behoefde te overleggen. Hierop werd in kort geding de inzage van de betreffende stukken met succes gevorderd. Mede als gevolg hiervan kon de bodemprocedure positief worden afgesloten: alle vorderingen van de opdrachtgever werden integraal afgewezen.

Reageer op dit artikel