nieuws

Witteveen + Bos legt accent op teamwerk

bouwbreed

Witteveen + Bos blijkt een magneet voor technische specialisten. Het ingenieursbureau uit Deventer slaagde vorig jaar 155 nieuwe medewerkers aan zich te binden.

“De verbetering van het personeelsmanagement is voor ons een speerpunt. Voortaan geldt: Witteveen + Bos: het beste team”, aldus directeur Henk Nieboer.
Het bedrijf waarvan Harry Webers algemeen directeur is, zet een tandje bij om jong talent aan zich te binden. Driekwart van het personeel mag zich dankzij de bijzondere aandelenconstructie mede-eigenaar noemen van de onderneming. En niet zonder succes. Vorig jaar steeg de omzet van het bureau met 11 procent tot 91,2 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat groeide met 16,3 procent naar 14,6 miljoen euro. Met een netto winstmarge van 11,9 procent (10,8 miljoen euro) staat het bedrijf aan de top in de eredivisie der ingenieursbedrijven. Webers: “Afgelopen jaar zijn – tegen 155 nieuwkomers – 99 mensen vertrokken. Je hebt altijd wel mensen die bij een bedrijf hun ei niet kwijt kunnen. Die gaan dan weg, logisch. Toch komen we bij onze exit-gesprekken steeds meer mensen tegen die aangeven dit of dat nog wel gewild te hebben. Die hadden we dus wellicht kunnen behouden”.
De topman van Witteveen + Bos signaleert een nieuwe trend van ingenieurs die de keuze maken een eigen bedrijf te beginnen. Te zien valt ook de toegenomen interesse voor een functie bij bouwbedrijven. “Traditioneel vertrekken de ingenieurs naar overheden of andere bureaus. We zitten nu weer in een golf dat de aannemers het liefst alles zelf in huis hebben. Over een tijdje ligt bij de bouwers het accent weer op het zoveel mogelijk uitbesteden van ingenieurswerkzaamheden”.
In de zoektocht naar nieuwe krachten legt Witteveen + Bos accenten op buitenlandse inbreng en het vinden van vrouwelijk talent. Het huidige aandeel van 24 procent vrouwen kan wat Webers betreft snel omhoog tot minstens 30 procent. Waarbij hij zich duidelijk uitspreekt voor meer vrouwen in topfuncties. “In een land als Rusland genieten de technische beroepen bij vrouwen een groot aanzien”, zegt Henk Nieboer. “Op onze kantoren in Rusland en Kazachstan is ongeveer de helft van de medewerkers vrouw”.
Witteveen + Bos wil in 2008 voortborduren op zijn sterke punten. Naast de sector waterbouwkundige infra is afgelopen jaar het speerpunt
Havens en Waterbouw opgericht. Andere disciplines zijn Ruimte en Milieu, Stedelijke Infra en Verkeer plus Water.
Tot de belangrijke langjarige projecten behoren de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, de Volgermeerpolder en Grensmaas. Nieuw is de bemoeienis met de Tweede Maasvlakte. In opdracht van Boskalis en Van Oord concentreren de Deventenaren zich in het ontwerp op de harde zeekering. Als bijzonder trekje van vertrouwen geldt dat Witteveen + Bos bij het project gelijktijdig de adviseur is van opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam.
De sterke groei bij Witteveen + Bos vertaalt zich in uitbreiding en/of verhuizing van talrijke regiokantoren. Na Breda in 2006 kwamen vorig jaar Rotterdam, Den Haag, Heerenveen en Almere aan de beurt. Voor dit jaar staan uitbreiding van de vestiging in Amsterdam en het eigen kantoor van railspecialist TCE in Amersfoort op het spoor. In het buitenland werden vorig jaar kantoren geopend in de Russische stad Sint Petersburg en Almaty (Kazachstan).

Reageer op dit artikel