nieuws

Volgend jaar minder te verdelen

bouwbreed Premium

Soms haalt de werkelijkheid de prognose in. Het overkwam het Centraal Plan Bureau (CPB) kort geleden toen het de economische groei in Nederland voor 2008 prikte op 1.75 procent. De notitie met dit cijfer was nog niet naar buiten toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een voorlopige berekening over 2007 kwam die uitwees dat de groei 3.5 procent heeft bedragen. Het accent van de groei lag in het tweede halfjaar en levert een flinke overloop naar 2008. Als de economie dit jaar een pas op de plaats maakt, is er tóch een groei van 2 procent, omdat jaargemiddelden worden vergeleken. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB vorige week presenteerde, zal van een werkelijke groei niet of nauwelijks sprake zijn: de groei komt in 2008 uit op 0.25 procent. Het totaal bedraagt dan 2.25 procent. Voor de overloop naar 2009 is daarmee nauwelijks iets aanwezig.

Soms haalt de werkelijkheid de prognose in. Het overkwam het Centraal Plan Bureau (CPB) kort geleden toen het de economische groei in Nederland voor 2008 prikte op 1.75 procent. De notitie met dit cijfer was nog niet naar buiten toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een voorlopige berekening over 2007 kwam die uitwees dat de groei 3.5 procent heeft bedragen. Het accent van de groei lag in het tweede halfjaar en levert een flinke overloop naar 2008. Als de economie dit jaar een pas op de plaats maakt, is er tóch een groei van 2 procent, omdat jaargemiddelden worden vergeleken. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB vorige week presenteerde, zal van een werkelijke groei niet of nauwelijks sprake zijn: de groei komt in 2008 uit op 0.25 procent. Het totaal bedraagt dan 2.25 procent. Voor de overloop naar 2009 is daarmee nauwelijks iets aanwezig.
Eén van de aanwijzingen voor een kentering in de economie is afkomstig uit de bouw. Het volume van afgegeven bouwvergunningen daalt en dit is een belangrijke voorspeller voor de totale economie. De oorzaak van de kentering zoekt het CPB vooral buiten de landsgrenzen. De kredietcrisis tast in verschillende landen het vertrouwen aan, schrikt investeerders af en leidt overal tot stagnerende bestedingen. De Nederlandse export wordt hierdoor belemmerd. Maar ook in het binnenland is er daardoor stagnatie. De investeringen in bedrijfsgebouwen en woningen hebben in 2007 een stevige bijdrage aan de groei geleverd. Ook in het lopende jaar draagt de bouwproductie bij, maar nu niet meer bovengemiddeld. Het lijkt erop dat het hoogtepunt in de investeringen in bedrijfsgebouwen en woningen is bereikt en dat we in 2009 op niet meer dan de nullijn mogen rekenen.
Nu is het CEP – ondanks de titel van de publicatie – geen plan. De economie wordt niet in de richting van de uitkomsten gedirigeerd. Daar bestaat ook helemaal geen instrumentarium voor. Hoogstens kan het kabinet beleid ontwikkelen dat gewenste ontwikkelingen iets ondersteunt en dat minder plezierige onderdelen van de prognoses van het CPB probeert tegen te gaan.
Het CEP is een onmisbaar onderdeel van het bedrijfsplan van het kabinet, de Rijksbegroting. Het levert de veronderstellingen waarop doelstellingen kunnen worden geformuleerd. Zoals een bouwbedrijf ook prognoses van de bouwproductie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) en het CPB gebruikt om de eigen plannen te ijken. Voor de realisering van een bedrijfsplan hebben individuele bedrijven meer mogelijkheden. Binnen een gegeven jaarvolume van de bouwproductie kunnen zij een meer of minder groot deel van de koek bemachtigen. Door meer te produceren en te verkopen kunnen ze ook de koek nog proberen te vergroten. Dat zit er voor het kabinet niet in. De grootte van de koek is voor de overheid een gegeven. Het plan van de overheid gaat eigenlijk alleen over de verdeling. Volgend jaar is er dus minder te verdelen.

Reageer op dit artikel