nieuws

Vastgoedeigenaar let beter op milieubewust beheer

bouwbreed

Een ‘groen’ profiel gaat veel eigenaren van vastgoed nog een beetje te ver, maar steeds meer willen zich met een ‘milieubewust’ beheer van hun portefeuille onderscheiden. Zegt Martijn Franke van Corporate Facility Partners (CFP) uit Apeldoorn.

Facilitaire dienstverleners die milieusparende voornemens in de praktijk brengen, zoals CFP, profiteren van het nieuwe milieubewustzijn. Zij brengen de milieusparende voornemens in praktijk, bijvoorbeeld door klimaatinstallaties opnieuw in te regelen.
De toenemende interesse hangt deels samen met wat Franke ‘de milieuhype’ noemt. “Maar beleggers laten hun installaties ook nalopen zodat ze een beter rendement op hun portefeuille krijgen.” CFP stapt zelf op vastgoedeigenaren en -beheerders af om de voordelen van een milieubewustere exploitatie onder de aandacht te brengen.

Verloren

Airconditioners en klimaatinstallaties verbruiken circa 10 procent van de energie in kantoren, becijferden SenterNovem en TNO eerder.
Ruim 35 procent daarvan gaat verloren door verkeerd afgestelde installaties. De praktijk leert dat de aandacht voor het energieverbruik van zulke installaties na verloop van tijd wegebt, omdat facilitair managers en gebouwbeheerders te weinig kennis en inzicht hebben in de samenhang tussen koeling en verwarming. Bovendien worden de toestellen steeds ingewikkelder.
Dat voldoende kennis en inzicht nogal eens ontbreekt, komt volgens Frank doordat de facilitaire opleidingen beperkt ingaan op de techniek in een gebouw. Ook daar brengt de toenemende aandacht voor het milieu verandering in. Ook doet zij meer bedrijven besluiten om met een meetmethode van CFP na te gaan hoeveel CO2ze in de lucht brengen met het voeren van hun onderneming.
SenterNovem wil die goede afstelling van installaties voor verwarming, koeling en warm tapwater bevorderen met de ‘Installatie Performance Scan’. Vooral bedoeld voor de utiliteit maar ook goed bruikbaar voor onder meer collectieve stookinstallaties voor de woningbouw, verduidelijkt woordvoerder Hans Scherpenzeel van SenterNovem.
‘Uniek’ noemt hij de methode ook, omdat zij ingaat op de samenhang tussen alle installaties voor het binnenklimaat. “Geen garantie dat alles na de aanpak in één keer goed werkt, maar het helpt een aardig eind op weg.”

Scan

Installateurs en adviesbureaus moeten de ‘Scan’ uitvoeren. Uneto-VNI brengt ze die specifieke kennis bij en houdt een lijst bij van bedrijven die de performance van een installatie kunnen scannen. SenterNovem brengt de methode intussen onder de aandacht van installateurs en facilitaire managers.
“De overheid geeft geen subsidie op het uitvoeren van de Scan”, zegt Scherpenzeel. “We gaan ervan uit dat de maatregelen zichzelf terug verdienen.”

Richtlijnen

Installateursdenktank ISSO bereidt met TNO en adviesbureau Halmos richtlijnen voor duurzaam beheer en onderhoud van klimaatinstallaties voor. De aanbevelingen zijn vooral bedoeld voor de eigenaren en huurders van bestaande gebouwen. De maatregelen moeten zonder al te ingrijpende technische maatregelen te realiseren zijn. Daarmee is het evenwel niet gedaan: een goed geregeld beheer garandeert dat installaties ook op termijn nog goed draaien. Dat kan mede worden gewaarborgd met een prestatiecontract dat specifiek ingaat op de functies van klimaatinstallaties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels