nieuws

Uitvoering standaa rd nog lastig

bouwbreed

De uitvoering van de omgevingsvergunning kent nog de nodige problemen. Dit bleek tijdens een bijeenkomst van de Regieraad Bouw Regio Randstad.

“Of de omgevingsvergunning een zegen zal zijn, moet nog blijken. Maar het is in elk geval een lovenswaardige poging de administratieve lasten te verminderen”, vertelde architect Henk van Zeeland.
In de nieuwe vergunning worden zo’n 25 vergunningen gebundeld die in één keer bij een loket kunnen worden aangevraagd. De vergunningaanvrager heeft ook maar te maken met één contactpersoon.
Maar wetende dat er in ons land in totaal zo’n duizend vergunningen zijn, waarvan er tweehonderd door gemeenten worden afgegeven, is het de vraag in hoeverre die ene vergunning alle noodzakelijke vergunningen vervangt.
De bedoeling is verder dat de vergunning digitaal kan worden aangevraagd. Dankzij een vragenformulier zou in theorie de vergunningaanvrager precies die aanvraag kunnen indienen, die hij nodig heeft.
“Vul dan echter niet bij alle vragen ‘niet van toepassing’ in, want dan kom je later in de problemen als blijkt dat je een bepaalde vergunning wel nodig hebt. Dat houdt dan weer op”, aldus Van Zeeland.

Frietkraam

Voor ontwikkelaars blijft het probleem bestaan dat zij niet altijd weten wat het uiteindelijke gebruik van een project wordt. Van Zeeland haalde het voorbeeld aan van een winkelcentrum waar uiteindelijk ook een frietkraam in komt. Die heeft een specifieke milieuvergunning nodig.
Daarmee schaart hij zich achter de kritiek van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB, die hetzelfde probleem al tijden geleden signaleerde. De NVB ziet dan ook meer in een beter gebruik van de al langer bestaande coördinatieregeling die het gemeenten toestaat vergunningen te bundelen.
Aannemer Rob Compaan ziet dankzij een experiment in de Noord-Hollandse gemeente Koggenlanden wel al een voordeeltje. “Door de samenwerking tussen vergunningaanvrager en overheden leer je elkaars problemen kennen. Dat helpt.”
De uitvoering van de omgevingsvergunning staat of valt verder met de aansluiting van ict-systemen op elkaar. De bedoeling is dat dat informatieuitwisseling digitaal gebeurt. Voordeel daarvan is dat iedereen over dezelfde gegevens beschikt. Maar dan moeten de systemen elkaar wel kunnen verstaan. De invoering van een standaard ligt dan ook voor de hand, maar is er nog niet.

Reageer op dit artikel