nieuws

Stiwoga zet eigen waarborg in de markt

bouwbreed

Bouwers van nieuwe woningen krijgen een keuze in waarborgcertificaten. Waarborgmaatschappij Stiwoga, onderdeel van de Woningborg groep, komt vanaf 1 april met het Stiwoga-certificaat op de markt dat geen aanvullende eisen op het Bouwbesluit stelt.

“Wij merken dat er in toenemende mate nieuwe woningen worden verkocht zonder waarborgcertificaat. Dat vinden we maatschappelijk onverantwoord. Als onverhoopt de bouwer failliet gaat, zitten de kopers in grote problemen. Dan is het juist goed als er een waarborginstelling achter staat die zorgt dat de woning wordt afgebouwd”, vertelt algemeen directeur Rien Smit van de Woningborg groep.
Het is geen geheim dat vanuit de bouw- en de consumentenwereld de kritiek op het aloude GIW-certificaat toeneemt. Die spitst zich toe op de aanvullende technische eisen die het GIW boven op het Bouwbesluit legt en op de slechte ervaringen met de GIW-arbitrage.
“Vanuit de markt kregen we dan ook geregeld vragen of we geen oplossing wisten voor de problemen. Nu hadden wij al jaren de Bouwgarantie-verzekering van Stiwoga. Dit product gaf ook al een dekking voor het afbouwrisico en de 10-jarige garantieperiode, maar hebben we wat aangepast”, aldus Smit.
Die aanpassingen zijn onder meer een verhoging van de afbouwdekking tot 19 procent van de koop-/aanneemsom inclusief de grondkosten of 22 procent van de aanneemsom exclusief. Door bijkomende kosten, zoals schade door de vertraging, blijken de oude percentages die twee procentpunt lager liggen, niet altijd voldoende om alle schade te dekken.
Daarnaast is de geschillenbeslechting ondergebracht bij de Raad van Arbitrage. “Dat is voor de consument iets hoogdrempeliger dan de GIW-arbitrage. We gaan echter overleggen met de Raad over een laagdrempeliger vorm van arbitrage”, zegt de Woningborg groep-directeur.
Stiwoga zal verder geen extra eisen stellen zoals de roemruchte ISSO-eisen uit het GIW-certificaat. “Ik blijf buiten de discussie of het stellen van extra eisen wel of niet mag. Maar wij vinden de eisen van het Bouwbesluit voldoende. Als de overheid zwaardere eisen wil, dan moeten die in het Bouwbesluit worden opgenomen. Dat voorkomt ook oneerlijke concurrentie”, vindt Smit.

Ellende

Hij benadrukt nog eens dat het geen overbodige luxe is om nieuwe woningen met certificaat op de markt te zetten. “Vorig jaar hebben we 220 woningen moeten laten afbouwen. Stel dat die zonder certificaat waren gebouwd. Dan hadden die mensen in de grootste ellende gezeten. Maatschappelijk is het onverantwoord om geen certificaat af te geven.”
Het is niet de bedoeling van Woningborg om het GIW te beconcurreren. “Daarom hanteren we ook dezelfde prijs. Wij blijven binnen Woningborg NV, ook onderdeel van de Woningborg groep, ook de GIW-certificaten doen. Ons gaat het erom bouwers een keuze te geven en – nog belangrijker – ervoor te zorgen dat nieuwe woningen te allen tijde onder garantie worden verkocht. Dat is niet alleen belangrijk voor de consumenten, maar zeker ook voor de reputatie van de Bouwbranche. De geldverstrekkers zijn eveneens gebaat met een afgebouwde woning.”

Reageer op dit artikel