nieuws

SER adviseert forse investering Randstad

bouwbreed

De Randstad heeft forse investeringen nodig op het gebied van infrastructuur. Dat is een voorwaarde om de regio een concurrerende Europese topregio te laten zijn, schrijft de Sociaal-Economische Raad in een ontwerpadvies.

De Randstad heeft forse investeringen nodig op het gebied van infrastructuur. Dat is een voorwaarde om de regio een concurrerende Europese topregio te laten zijn, schrijft de Sociaal-Economische Raad in een ontwerpadvies.
Alles op alles moet worden gezet om op korte termijn een kilometerheffing in te voeren gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieubelasting. Daaraan gekoppeld moet geïnvesteerd worden in infrastructuur met het hoogste maatschappelijk rendement.
De SER bepleit verder meer samenwerking tussen verschillende vormen van openbaar vervoer waardoor overstappen simpeler en reistijden korter worden. Ook moeten er snelle frequente verbindingen tussen de steden en binnen stadsregio’s komen.
De Randstad moet daarnaast een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat bieden. Daarbij hoort een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen en groen in en om de steden. De kwaliteiten van het Groene Hart verdienen versterking mede in relatie tot de waterproblematiek.

Reageer op dit artikel