nieuws

Scholen vereisen stille en tochtvrije ventilatie

bouwbreed Premium

Het binnenklimaat in scholen laat veel te wensen over. Ventilatiesystemen doen vaak niet wat ze moeten doen.

Uit een recent onderzoek dat Ingenieursbureau Lichtveld Buis 0x26 Partners (LBP) in opdracht van de Ministeries VROM, OCW, SZW en VWS uitvoerde, blijkt het binnenklimaat in basisscholen ver onder de maat te zijn. In bijna 90 procent van de onderzochte leslokalen blijken de normen van luchtkwaliteit te worden overschreden.
Gedurende circa 40 procent van de lestijd blijkt de maximale waarde van kooldioxide (CO2)-concentratie meer dan de toegestane 1200 ppm te bedragen. Nieuwere scholen (bouwjaar vanaf 1995) doen het niet per definitie beter. LBP raamt dat in 75 procent van deze scholen de norm wordt overschreden.
De proef is verricht op zestig basisscholen verdeeld over dertig gemeenten. In 120 leslokalen is de luchtkwaliteit gelijktijdig gemeten. “We werden al vaker benaderd bij klachten. Maar de uitslag bevestigt het vermoeden dat we al hadden”, zegt ir. Henk Versteeg, onderzoeker bij LBP in Nieuwegein. VROM heeft inmiddels een kabinetsvisie opgesteld met actiepunten om de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren (zie kader).

Knelpunten

Onvoldoende luchtkwaliteit gedurende het stookseizoen is een van de knelpunten, zo wijst het onderzoek uit.
De oorzaken moeten volgens Versteeg worden gezocht in zowel de schakel ontwerp-uitvoering, als uitvoering-gebruiker. “De slechte luchtkwaliteit heeft namelijk een belangrijke relatie met een ander knelpunt, het stoorgeluid van ventilatiesystemen. Systemen worden daarom verkeerd gebruikt en doen daardoor niet wat ze moeten doen. Dat geldt met name voor mechanische ventilatiesystemen.”
De scholen waarbij de voorzieningen in de gevel zijn opgenomen, zoals roosters en klepramen, kampen vooral met tochtproblemen en lawaaioverlast. “Dat vraagt om tochtvrije ventilatiesystemen met voldoende geluidsisolatie.”

Aanscherping bouwregels

De komende vijf jaar krijgt elke basisschool met natuurlijke ventilatie een bezoek van de GGD. Zij voert metingen uit en geeft een advies op maat. In het Bouwbesluit wordt een maximaal geluidsniveau van ventilatievoorzieningen vastgelegd. Binnen 15 jaar is in elk lokaal het achtergrondgeluid niet hoger dan 35 dB(A), niet door buitengeluid of een ventilatiesysteem. Binnen datzelfde tijdsbestek voldoet ook de luchtverversing in elk lokaal aan de eisen die het Bouwbesluit aan nieuwbouw stelt en is de temperatuur van elk schoollokaal in de zomer beheersbaar. Verbeteringen van de luchtverversing zijn niet af te dwingen met de huidige regels. Het kabinet is in overleg met gemeenten en het primair onderwijs voor een convenant met heldere afspraken over ieders bijdrage. Dat moet dit najaar in werking treden.

Reageer op dit artikel