nieuws

Risicobeheersing scheelt kosten

bouwbreed

Doel van Risnet is dat in 2012 risicobeheersing wordt toegepast in 80 procent van alle daarvoor geschikte bouwprojecten. Daarmee zal naar schatting 5 tot 10 procent op de projectkosten worden bespaard.

Doel van Risnet is dat in 2012 risicobeheersing wordt toegepast in 80 procent van alle daarvoor geschikte bouwprojecten. Daarmee zal naar schatting 5 tot 10 procent op de projectkosten worden bespaard.
Samen delen van belangen is de belangrijkste stap op weg naar risicobeheersing. Daarvoor is open praten tussen opdrachtgever en aannemer van het grootste belang. “Niet tijdens de inlichtingen je mond houden en alleen maar kijken naar fouten in het bestek waar je meerwerk uit kunt halen”, hield Bert Roelofs voorzitter van de stuurgroep Risnet zijn gehoor voor.
Die praktijk, die hij zelf als aannemer 25 jaar van nabij heeft mogen meemaken, zorgt alleen maar voor ruzies en procedures waar geen project beter van wordt. Daarom is communicatief risicomanagement de aangewezen methode in zijn visie om daar een einde aan te maken.
Risnet heeft dan ook een toolbox ontwikkeld die leert communiceren over risico’s. Daarbij gaat het vooral om focussen op de persoon aan de andere kant van de tafel, en te weten komen wat de belangen zijn van die andere persoon. Daar moet dan rekening mee gehouden worden in het belang van het project. Als het dan ook nog lukt om de verschillende belangen parallel te krijgen, dan levert dat zonder meer winst voor het project op en daarmee winst voor degenen die betrokken zijn bij het project, is de theorie. Het past daarnaast uitermate goed in de andere manier waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar moeten bejegenen in de visie van de Regieraad Bouw.

Reageer op dit artikel