nieuws

Rioolstelsel: extra investering nodig

bouwbreed

Structureel moet de komende jaren extra geïnvesteerd worden in riolen. Daarbij gaat het om jaarlijks minimaal 2,5 miljard extra. Bouwend Nederland ziet wel wat in publiek-private samenwerking bij beheer en onderhoud van riolen.

Klimaatverandering, de Europese Kaderrichtlijn water en vervanging van oudere riolen vergen de komende jaren miljarden. Weliswaar is het grootste deel van de ruim 100.000 kilometer rioolbuizen met een vervangingswaarde van dik 50 miljard nu nog goed, maar veranderde eisen zorgen er niettemin voor dat gemeenten meer geld onder de grond moeten stoppen.
Klimaatverandering bijvoorbeeld zorgt ervoor dat er meer neerslag zal gaan vallen. Daardoor zal er vaker sprake zijn van wateroverlast in bebouwde gebieden. Dit geldt zeker voor gebieden waar geen gescheiden systeem voor afvalwater en regenwater bestaat. Dat is slechts het geval voor zo’n 6 procent van het stelsel. Beleidsmatig is de voorkeur voor uitbreiding van gescheiden stelsels. Dat scheelt overstorten en voorkomt capaciteitsproblemen bij riool­waterzuiveringsinstallaties. Bij het huidige tempo van vervanging van rioleringen, nu ongeveer 1 procent per jaar, zal dat te lang duren. Volgens Bouwend Nederland kost de gewenste versnelling van de aanleg van gescheiden systemen een extra investering die kan oplopen tot 2 miljard per jaar.
Dat bedrag komt boven op de 500 miljoen die volgens de branche-organisatie nodig is om onderhoud en vervanging van oude stelsels te bekostigen. Gezien de leeftijd van het riool is dat nodig.

Verdubbeling

Daar bovenop komen dan nog de kosten van vernieuwing en uitbreiding van het rioleringsstelsel door de eisen van de Kaderrichtlijn water. Hoeveel geld daarvoor nodig is, weet nog niemand.
Bouwend Nederland vindt het dan ook verstandig als gemeenten nu al rekening houden met verdubbeling van hun investeringen in riolen, in ieder geval vanaf 2010. Dat betekent dan wel een verhoging van de rioolrechten die volgens de stichting Rioned in ieder geval de komende jaren met 5 tot 8 procent per jaar omhoog zullen gaan.

Reageer op dit artikel