nieuws

Restaureer je rot

bouwbreed Premium

De eendrachtige samenwerking van BAM en OCW om het project Rijksmuseum een paar jaar door te schuiven is volgens Rob de Wildt de best denkbare ingreep in de restauratiemarkt. En door de bouw verder in stukjes te knippen kan de bouwtijd nog wat verder worden verlengd en over meer jaren worden verspreid.

Een jaar geleden publiceerde het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) een raming van de ontwikkeling van de restauratieproductie tot 2011. Het afgelopen jaar zou volgens deze raming juist het topjaar zijn geweest met ruim 460 miljoen euro omzet. De komende jaren wordt een daling voorzien naar een schamele 70 procent hiervan in 2011. Geen lekker vooruitzicht. Je zou verwachten dat heel wat aannemers belangstelling hebben om aan de topper van deze jaren te mogen werken, het Rijksmuseum.
De veelbesproken productie van het Rijksmuseum is evenwel in deze raming nog niet verwerkt. De subcategorie waartoe dit project wordt gerekend zou tot 2011 niet hoger komen dan 25 miljoen per jaar. Met een geraamde bouwtijd van 3-4 jaar en de begroting van de opdrachtgever van 134 miljoen euro neemt alleen het museum een jaarlijkse productieruimte in van zo’n 40 à 50 miljoen. Volgens de aannemer moest het zelfs ruim boven de 60 miljoen zijn. Dit vinden we dus niet terug in de EIB-raming.

Florissant

Voor de jaren 2008-2010 blijft de restauratiemarkt in de EIB-raming ook zonder dit project nog redelijk florissant. De kanjerregelingen en een extra investeringsprogramma uit 2006 genereren een productie van in totaal 350 miljoen euro. Met het Rijksmuseum erbij is het ministerie van OCW dus goed voor een restauratieproductie van zo’n half miljard in 4 jaar. Daarbij wordt nog gepland meerjarenonderhoud in die jaren van rijkswege gestimuleerd. Dat moet de beper-king van andere gesubsidieerde restauraties compenseren, want dat is het segment waar na 2009-2010 volgens het EIB het gat valt. Op de projectie van het EIB kun-nen we afdingen dat de productiestijging van 15 procent (50 miljoen) in 2007 heel onwaarschijnlijk lijkt. In de restauratiemarkt vind je niet op stel en sprong zo’n productievolume. Schuiven we dit door naar de volgende jaren en voegen we het Rijksmuseum toe, dan zien we voor de periode 2008-2011 een volume dat gemiddeld 3-4 procent boven dat van 2005-2006 ligt, rond 425 miljoen per jaar. Het Rijksmuseum heeft daarin een capaciteits-beslag van ongeveer 10 procent en zal ongetwijfeld ook beslag leggen op zeer specifiek vakmanschap. Zo bezien is het juist dit project dat de markt over de top jaagt. Dat blijkt in de praktijk dan ook uit het wegvallen van de concurrentie en de prijszetting.

Reageer op dit artikel