nieuws

Personeelstekorten remmenvoortgang bouwproces

bouwbreed

Personeelstekorten maken het de aannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b0x26u) lastig. Zo’n 9 procent van de bedrijven in deze sector geeft aan dat gebrek aan medewerkers zorgt voor stagnatie van de bouw.

Daarmee is de krappe arbeidsmarkt de belangrijkste oorzaak van stagnatie in het bouwproces binnen dit deel van de bouwbranche, zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Aan de conjunctuurmeting deden ruim 400 hoofdaannemers mee, die meer dan tien mensen in dienst hebben.
In de grond- en waterbouw zijn personeelstekorten eveneens nijpend. Maar liefst 12 procent van de bedrijven meldt een gebrek aan medewerkers. Wegenbouwers geven aan geen gebrek aan mankracht te hebben. Van deze groep klaagt 8 procent over een tekort aan orders.
Van de ondernemers in de gww-sector verwacht 16 procent dit jaar meer personeel in dienst te zullen nemen. Van de b0x26u-aannemers verwacht 25 procent dat het medewerkersbestand zal groeien, terwijl slechts 2 procent denkt met minder personeel verder te gaan.

Afzetprijzen

De orderportefeuille is dan ook doorgaans goed gevuld, in de b0x26u was de omvang eind februari negen maanden. “Sinds het begin van de metingen door het EIB (september 1985) is deze nog nooit zo hoog geweest.” In de gww-sector daalde de orderportefeuille enigszins.
Verder meldt het EIB dat een minderheid van de b0x26u-ondernemers, 43 procent, verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen. Een jaar geleden rekende nog 60 procent van de aannemers op hogere afzetprijzen.
In de wegenbouw is het pessimisme groter. Slechts 15 procent van de ondernemers uit deze groep verwacht stijgende prijzen, tegenover 44 procent een jaar geleden. “In de grond- en waterbouw bleef het percentage praktisch gelijk en komt nu uit op 37 procent.” Volgens 70 procent van de ondernemers is de werkvoorraad normaal voor de tijd van het jaar. Over alle sectoren berekend vindt 23 procent van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl slechts 7 procent vindt dat het aantal opdrachten tegenvalt.

Reageer op dit artikel