nieuws

Paniek over stijging water onnodig

bouwbreed

Vanuit het oogpunt van veiligheid bestaat geen enkele noodzaak een boog van eilanden voor de kust aan te leggen. Nederlands reactie op klimaatveranderingen moet vooral in het binnenland worden uitgevochten.

“De huidige manier van werken met zandsuppleties is uitstekend grootschalig uit te breien”, zegt directeur Henk Nieboer van ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Gebruik valt te maken van het principe van de zandmotor, waardoor je op een natuurlijke manier de kustverdediging versterkt. Nieuwe eilanden zijn hooguit om planologische redenen gewenst. Uit het perspectief van de veiligheid doet het vreemd aan juist daar waar de gevaren het grootst zijn, in vastgoed te willen investeren, dat dan natuurlijk wel weer extra moet worden beschermd”.
Witteveen+Bos reageert met de stellingname op het verzoek van de Deltacommissie van professor Cees Veerman om zienswijzen hoe Nederland komende twee eeuwen het beste kan reageren op de klimaatveranderingen. De specialisten van het bureau uit Deventer rafelden in werkgroepen de problematiek uiteen en tekenden een kaart van toekomstig Nederland. (zie pagina 6)
Paniek over mogelijke zeewaterstijgingen tot wel 6 meter in het jaar 2200 (zoals sommigen beweren) is volgens de ingenieurs van Witteveen+Bos volstrekt onnodig. Uit recent onderzoek zou blijken dat, ook al zou de ijskap op Groenland smelten, door zwaartekracht-effecten de stijging in Nederland beperkt blijft tot 2,50 meter. Bij het begin van de volgende eeuw is met een toename van 1 meter rekening te houden.
Het ingenieursbureau vindt het opvallend dat de door staatssecretaris Tineke Huizinga ingestelde Deltacommissie officieel de naam kreeg: Staatscommissie Duurzame Kustontwikkeling. Witteveen+Bos ziet de grootste uitdagingen niet langs de kust maar juist in het binnenland.> economie 6

Reageer op dit artikel