nieuws

Opleiding Kostendeskundige breed ondersteund door civiele werkveld

bouwbreed Premium

Een nieuw ontwikkelde post hbo-opleiding Kostendeskundige Infra moet een eind maken aan het schrijnende tekort aan kostenspecialisten in de civiele techniek. Dat de vraag naar zo’n opleiding groot is, bleek bij de inschrijving. “Het liep storm”, zegt cursusleider Joep van der Meer.

Drie weken geleden is de éénjarige opleiding aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) van start gegaan met 23 studenten. Zo’n tien docenten uit het bedrijfsleven geven les. “Ze zijn afkomstig uit alle geledingen van de gww-sector”, zegt Van der Meer. De cursus biedt volgens de cursusleider een goede mix tussen breedte en diepte. De lesgevers hebben tevens de syllabus geschreven. “Die sluit dan ook naadloos aan op de modules, die overigens ook los zijn te volgen”.
De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen gevraagd de opleiding te ontwikkelen. ProRail, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, DHV, Arcadis, Movares, Tauw, Witteveen+Bos, PRC, Royal Haskoning en nog meer spelers in het civiele werkveld ondersteunen het initiatief. “Het vak bouwkosten wordt op de huidige hbo-opleidingen niet of nauwelijks gegeven”, weet Van der Meer die zelf het calculeren heeft geleerd bij een aannemer.

Grote behoefte

Momenteel werkzaam bij adviesbureau PRC Kostenmanagement merkt hij in de praktijk hoe groot de behoefte is aan kostenspecialisten voor de inframarkt. Vacatures zijn nauwelijks in te vullen of personeel voert taken uit waarvoor het eigenlijk niet specifiek is geschoold. “Voor de bouw- en utiliteitsbouw bestaan al een tweetal post hbo-opleidingen, namelijk de opleiding Kostendeskundige Bouw en Kostenadviseur Bouw. Voor de civiele techniek was er nog niets, terwijl de kostendeskundige een steeds grotere rol heeft gekregen in het bouwproces.”
Van der Meer doelt op de ontwikkelingen na de bouwfraude-affaire die het belang van juiste kostenramingen nog eens heeft onderstreept. “Overheden en opdrachtgevers hechten veel meer waarde aan zekerheden en de behoefte aan maatschappelijke verantwoording is gestegen. En aannemers moeten inspelen op de trend steeds meer ontwerpactiviteiten aan de markt over te laten. Natuurlijk veroudert prijsinformatie snel en verandert de techniek ook steeds, maar dat maakt het des te belangrijker op de hoogte te zijn van actuele zaken”, vindt hij.
“Het vak kostenraming zou een suffig imago hebben, maar in de praktijk is dat niet zo”, weerlegt Van der Meer. “Een kostendeskundige moet op basis van globale tekeningen al uitspraken kunnen doen over de kosten en voorstellen voor ontwerpwijzigingen. Ook houden zij zich bezig met vragen als: ‘Hoe zet je het project in de markt en in welke contractvorm?’ Zij brengen de financiële risico’s in kaart en hebben zeggenschap over de ontwikkeling van een project. Zeker nu aannemers steeds vaker niet alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het bestek, maar ook over het ontwerp.”

Reageer op dit artikel