nieuws

Online Digiscan helpt logistiek te verbeteren

bouwbreed

Financiële voordelen voor de bedrijven, tevredenheid bij de klanten en ook nog eens goed voor het milieu. De breed gedragen Digiscan Logistiek is voortaan voor iedereen online beschikbaar.

Met de Digiscan Logistiek kunnen bedrijven via internet snel inzicht krijgen in logistieke verbeteringen en kansen voor de eigen bedrijfssituatie. De door Deloitte in samenwerking met Buck Consultants ontwikkelde scan werd ontwikkeld in opdracht van het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek. Hij is bedoeld als een voor iedereen beschikbare, gebruikersvriendelijke internetapplicatie.
De scan is op twee manieren in te vullen: snel om een globaal inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden en uitgebreid voor de haalbaarheid en de financiële besparing per verbetermaatregel.
Zelf aan de slag gaan met de Digiscan is mogelijk op www.duurzamelogistiek.nl, rubriek ‘instrumenten’. Om een eerste indruk te krijgen van de scan is hier ook een demonstratiefilm te vinden.
Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek is opgezet om de winst van compactere goederenstromen, slimmere logistiek en zuiniger vervoer gezamenlijk te verzilveren: bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en kennisinstellingen formuleren samen hun wensen, voeren concrete projecten uit en delen vervolgens de opgedane ervaring met andere bedrijven en organisaties.
Het programma is ondergebracht bij Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit.

Breed gedragen

Het innovatieprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt uitgevoerd in samenwerking met ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken.

Reageer op dit artikel