nieuws

Onderzoek veiligheid van toeritten tunnels

bouwbreed

Minister Eurlings (Verkeer) laat onderzoeken of de toeritten van bestaande tunnels voldoen aan de Europese veiligheidsregels. De toerit van de pas geopende Roertunnel wordt zo snel mogelijk aangepast.

In een brief aan de Tweede Kamer erkent de minister dat er fouten zijn gemaakt bij de aanleg van de toerit bij de Roertunnel in de A73. De minister beaamt dat het stuk weg is aangelegd terwijl al duidelijk was dat het ontwerp niet zou gaan voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn voor tunnelveiligheid.
De nieuwe richtlijn schrijft voor dat vlak voor een tunnel het aantal rijstroken gelijk moet zijn. Eurlings maakt duidelijk dat Rijkswaterstaat daarvan op de hoogte was toen het definitieve ontwerp van de Roertunnel op tafel lag. “In de samenloop van de wijziging van de regelgeving en het ontwerp van de tunnel is verondersteld dat een structurele oplossing met behulp van verkeersmaatregelen mogelijk zou zijn”, aldus de minister.

Vaart

Eurlings beaamt nu in zijn brief aan de Kamer dat die veronderstelling niet juist was. De minister heeft Rijkswaterstaat nu opdracht gegeven vaart te zetten achter een verlegging van de toerit, meldt hij aan de Kamer.
Daarnaast heeft hij Rijkswaterstaat te kennen gegeven bij nieuwe of lopende projecten veel scherper te kijken naar de gevolgen van nieuwe regelgeving.
Volgens Eurlings zal in de ontwerpen voor nieuwe tunnels al op voorhand op de nieuwe regels voor toeritten worden ingespeeld. Bij de bestaande tunnels wordt bekeken in hoeverre ze voldoen aan de Europese tunnelrichtlijn, aldus de minister.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels