nieuws

Norm wijst weg in nattere perioden

bouwbreed Premium

Steeds vaker moet de eigenaar van een perceel regenwater op eigen terrein afvoeren. Door het in de bodem te infiltreren of op het oppervlaktewater te lozen. De vernieuwde NEN 3215 wijst de weg. Gemeenten moeten wet en regel aanpassen.

“Dat het vaker gaat regenen staat vast,” vertelt weerman Erwin Kroll in Ede op een bijeenkomst van normeerder NEN. “De vraag is alleen hoeveel meer.” Als de temperatuur 1 graad stijgt neemt de kans op een heel zware zomerbui in 2050 met 5 procent toe en in 2100 met 10 procent. Bij 2 graden geldt 10 tot 27 procent in 2050 en 20 tot 54 procent in 2100. Kroll verwacht een stijging met meer dan 1 graad.”
Extreme regenval laat de overstorten van gemengde riolen vaker overstromen, verwacht Simon Handgraaf van Colibri Advies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemengd moet dan versneld plaats maken voor gescheiden. “Dat zal nog een hele klus zijn omdat nu nog maar zo’n 10 procent afgekoppeld is”, zegt Handgraaf. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 20 procent van de riolering in 2020 zou zijn afgekoppeld. Dat zit er niet meer in: afkoppelen is duur en kost mede daarom veel moeite.
Afvoer binnen de perceelgrens is een alternatief, net als lozing op het oppervlaktewater. De gemeente moet voor dat laatste nog een vergunning geven. Handgraaf: “Die verplichting zou kunnen vervallen zolang het regenwater onderweg niet in contact komt met uitlogende bouwmaterialen.” Aan het afvoeren op eigen terrein zitten grenzen. Als die zijn bereikt moet de gemeente bijspringen met het riool.
NEN 3215 stelt in elke hemelwaterafvoer een ontlastput verplicht, omdat die een overmaat aan hemelwater sneller van het maaiveld haalt. Soms kan die door ruimtegebrek alleen in gemeentegrond zitten. Dat is niet altijd goed geregeld. “Daar ligt een taak voor de VNG,” meent George Onderlinden van DHV.
Een goede hemelwaterafvoer is vooral voor platte daken van belang. Ondanks enig afschot kan er makkelijk water op blijven staan. Een massa van 10 tot 15 kubieke meter levert een gewicht op van 10 tot 15 ton, becijfert Simon Wijte van Adviesbureau Ir. J.G. Hageman. Verwoestend voor daken, zeker als die uit lichte componenten als sandwichplaten zijn opgebouwd. “De constructeur kan het best bepalen hoeveel water op een dak mag staan en welke capaciteit de regenafvoer moet hebben,” zegt Wijte. NEN 3215 wil 370 liter per seconde per hectare afvoeren; de 470 liter per seconde per hectare uit de Nederlandse Praktijk Richtlijn 6703 voldoet volgens hem beter.

Reageer op dit artikel