nieuws

Meer aandacht nodig voor energiebesparing

bouwbreed

Zuinige cv-ketels en de mogelijkheden om woningen te isoleren moeten breed onder de aandacht worden gebracht. Ook zijn financiële tegemoetkomingen aan particulieren nodig die hun huis energiezuinig willen maken.

Zuinige cv-ketels en de mogelijkheden om woningen te isoleren moeten breed onder de aandacht worden gebracht. Ook zijn financiële tegemoetkomingen aan particulieren nodig die hun huis energiezuinig willen maken.
Dat bepleit Chris Bruijnes van Milieu Centraal. De directeur van de milieuorganisatie doet zijn aanbevelingen naar aanleiding van een TNS Nipo-onderzoek onder 1087 Nederlanders. Van de geënquêteerden gaf 63 procent aan dat het belangrijk is om in de eigen huishouding zuinig te zijn met energie.
Verder blijkt uit het onderzoek dat zes op de tien Nederlanders in 2007 maatregelen hebben genomen om te bezuinigen op energieverbruik.
Van de ondervraagden blijkt 23 procent zijn huis te hebben geïsoleerd, bijvoorbeeld door dubbel glas aan te brengen. Zo’n 6 procent schafte een nieuwe cv-ketel aan en ongeveer 1 procent ging over op het gebruik van zonne-energie.
Het populairst zijn de minder kostbare energiebesparende maatregelen zoals het gebruik van spaarlampen, het lager zetten van de verwarming en het licht uit doen.
De belangrijkste reden om zuinig te zijn met energie is om de energierekening niet te laten oplopen.
Gevraagd naar welke informatiebronnen over energiebezuinigingen het meest betrouwbaar zijn, scoorden de Consumentenbond en Kema het hoogst.

Reageer op dit artikel