nieuws

Lighttrain in noordvleugel serieus in beeld bij Eurlings

bouwbreed

Verkeersminister Eurlings heeft veel interesse voor een lighttrainverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Het gaat om een regionale treinverbinding die gecombineerd wordt met een metroachtig systeem.

Uit een brief van Eurlings aan de Tweede Kamer valt op te maken dat de lighttrain serieus in beeld is bij de planstudie voor verbetering van het openbaar vervoer op de as Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. De minister heeft voor de uitbreiding van het openbaar vervoer in het gebied nu 1,35 miljard euro geserveerd en kijkt nu wat er op de korte en op de lange termijn moet gebeuren.
In de studie worden diverse alternatieven uitgewerkt, met investeringen in het nationale openbaarvervoersysteem en het regionale openbaar vervoer. Daarbij zijn zowel varianten via de Hollandse brug als nieuwe verbindingen via het IJmeer in onderzoek.

Parijs

In zijn schriftelijke reactie op een plan van de fractie van GroenLinks voor groene flitstreinen in de Noordvleugel laat Eurlings weten dat hij zelf kijkt naar de Franse variant Reseau Express Regionale (RER), een metroachtig systeem in Parijs dat deels ook bovengronds rijdt. “Een dergelijk systeem kan gedeeltelijk gebruikmaken van het bestaande spoor in de corridor en maakt het mogelijk een regulier treinsysteem met een hoogfrequent metroachtig treinsysteem te combineren”, aldus de minister.
Eurlings wil graag meer weten van het plan van GroenLinks waarbij wordt uitgegaan van 12 tot 15 treinen per uur. Probleem lijkt de inpassing van de groene flitstrein in de dienstregeling op plaatsen waar het vanwege ruimtegebrek noodzakelijk is om van het bestaande spoor gebruik te maken.
Het voorstel van GroenLinks ging ervan uit dat de groene flitstreinen binnen vijf jaar kunnen rijden. Volgens de minister is dat echter veel te optimistisch. Eind 2009 neemt hij een besluit over de verbetering van het openbaar vervoer in de Noordvleugel. Het duurt dan nog zeker acht tot tien jaar voordat de treinverbinding er is.

Reageer op dit artikel