nieuws

Lidstaten EU leven regels nauwelijks na

bouwbreed

Brussel moet scherp kijken naar de toepassing van de Europese milieurichtlijnen door de afzonderlijke lidstaten. Sommige lidstaten leven de Europese regels helemaal niet na. Dit gebeurt geheel straffeloos. Brussel controleert niet goed en mogelijkheden voor burgers om het bij de rechter aan te kaarten zijn er in verschillende landen niet.

Dat is de boodschap in het gisteren verschenen rapport Brussels Lof van de VROM-Raad over de problemen van Nederland met de diverse Europese milieuregels, zoals de richtlijn luchtkwaliteit. De VROM-Raad vindt het “niet aanvaardbaar” dat bepaalde Europese regels in sommige EU-landen in het geheel niet worden nageleefd omdat niemand er in een bezwaar of beroepsprocedure op kan wijzen. Een discussie in Brussel over een gelijkschakeling van juridische beroepsmogelijkheden is dan ook hard nodig, meent de raad.
Rode draad in het rapport van de VROM-Raad is dat Nederland inderdaad veel steviger vastloopt op Europese regels, zoals de richtlijn luchtkwaliteit. En dit terwijl heel veel andere lidstaten in bepaalde gebieden met luchtvervuiling kampen en de luchtnormen op een vergelijkbare manier overschrijden. De kans dat deze landen tegen de lamp lopen is echter klein, zo blijkt uit het rapport van VROM-Raad. In vergelijking met Nederland zijn er namelijk in de andere lidstaten opvallend weinig rechtelijke procedures waarbij de Europese milieuregels in het geding zijn. De VROM-Raad telde tot 2006 in Nederland meer dan honderd uitspraken waarbij de luchtkwaliteit een rol speelde. In Duitsland en Oostenrijk werden in totaal drie uitspraken gevonden; in België geen enkele.

Rechter

Het adviesorgaan constateert dat er in Nederland veel ruimte is om op basis van de Europese milieurichtlijnen een zaak bij de rechter aan te vechten. In sommige landen in een gang naar de rechter helemaal niet mogelijk, in landen als Oostenrijk en Duitsland is de groep die al belanghebbende mag procederen veel beperkter. Ook zijn er landen waar procederen niet in trek is omdat het te duur is of omdat het enorm lang duurt voordat er een uitspraak is.
De VROM-Raad vindt het een goede zaak dat Nederland nu bezig is met wetgeving voor een zogeheten bestuurlijke lus waarmee voorkomen wordt dat projecten louter vanwege een procedurefout flinke vertraging oplopen. Voor een verder beperking van de rechtsmogelijkheden voor belanghebben voelt de raad echter niets.

Reageer op dit artikel