nieuws

Kredietcrisis bezorgt Wolseley winstval van 30 procent

bouwbreed Premium

De Britse bouwmaterialengigant Wolseley heeft over de eerste helft van het lopende boekjaar, tot 31 januari, de winst met bijna 30 procent zien dalen naar 118 miljoen euro. De omzet ging wel met 3,1 procent omhoog naar 10,5 miljard euro.

Wolseley spreekt van ‘in toenemende mate moeilijke marktomstandigheden in vele businesses’. ”We hebben gezien de marktomstandigheden toch geloofwaardige prestaties neergezet”, denkt topman Chip Hornsby. Zijn bedrijf heeft de afgelopen tijd al 10.000 man, tien procent van het bestand, op straat gezet, met name in de VS.
Wolseley voorziet dat de groei in de Europese landen zal afzwakken waarbij de voor het bedrijf belangrijke onderhoudswerken en commerciële en industriële markten ‘marginaal positief’ blijven. ”Hoewel de credit crunch vooral de Amerikaanse consument treft, heeft de onzekerheid ook gevolgen voor Europese markten.” In Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk maar ook in Oost-Europa is al sprake van lagere winstgevendheid terwijl de Scandinavische landen nog goed presteerden en vooral de Nederlandse dochter Wasco ‘buitengewone vooruitgang’ kon boeken.
Wolseley denkt dat de Amerikaanse woningmarkt verder zal verslechteren waardoor ook het onderhouds- en vernieuwingswerk meer onder druk komt. De Amerikaanse bouwmarkten Stock leden al een verlies van ruim 50 miljoen euro. De commerciële bouw in de VS houdt voorshands nog stand maar Wolseley denkt dat hier ook een verslechtering op komst is.
Hornsby is alles bij elkaar niet erg optimistisch en verwacht dat de marktomstandigheden in een aantal markten ‘een nog grotere uitdaging gaan vormen’.

Reageer op dit artikel