nieuws

Genoeg goede bestaande plannen kustbescherming

bouwbreed Premium

De Deltacommissie doet er wijs aan geen nieuwe plannen meer te maken voor de toekomstige kustbescherming. Er zijn genoeg bestaande plannen waar zij uit kan kiezen.

Om Nederland in de toekomst tegen het water te beschermen, zijn geen nieuwe plannen meer nodig. Die zijn er meer dan voldoende, vindt Bouwend Nederland. Het gaat er nu om uit al die creatieve en innovatieve plannen een selectie te maken en tot uitvoering over te gaan.
Dit advies geeft de brancheorganisatie aan de commissie Duurzame Kustontwikkeling, beter bekend als de Deltacommissie die in april met een advies komt. De commissie bekijkt wat de gevolgen zijn van de te verwachten zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust en ontwikkelt strategieën voor een samenhangende aanpak die leidt tot een duurzame bescherming van de Nederlandse kust en het achterland.
Bouwend Nederland vindt dat er inmiddels de nodige innovatieve plannen zijn ontwikkeld. Daarbij gaat het onder meer om het ‘boeket tulpen’ voor de kust. Ook in het verleden heeft het groot denken over leven met water geleid tot grote werken als de afsluitdijk en de Deltawerken.

Daden

Mathieu van Rooij van Bouwend Nederland vindt dan ook dat ‘het grote denken’ moet worden omgezet in daden en niet in de ontwikkeling van weer nieuwe plannen. “Dat is ook helemaal niet nodig omdat er al veel goede plannen en voorstellen op tafel zijn gelegd, met name vanuit het bedrijfsleven.”
De Deltacommissie moet dan ook niet te lang zoeken naar weer nieuwe oplossingen, maar uit de bestaande plannen een selectie maken.
“Daarbij moet met name ook de haalbaarheid en uitvoerbaarheid zwaar mee worden gewogen”, aldus Van Rooij.

Reageer op dit artikel