nieuws

Geen wegbeprijzing zonder alternatieven

bouwbreed

Vormen van beprijzing van mobiliteit mogen pas worden ingevoerd als reizigers reële vervoersalternatieven hebben. Dit schrijft de Europese bouwfederatie (FIEC).

In een commentaar op het groenboek ‘Naar een nieuwe cultuur voor stedelijke mobiliteit’ van de Europese Commissie laat FIEC weten voorstander te zijn van beprijzing van mobiliteit in en rond de steden.
Daarbij is het niet nodig om een Europees systeem te ontwikkelen. Iedere stad moet zelf kunnen bepalen welk systeem wordt gehanteerd op basis van specifieke behoeften.
Tegelijkertijd waarschuwt de FIEC ervoor dat dit soort systemen niet mag leiden tot beperking van de mobiliteit van personen en goederen in de unie. Daarom vindt de federatie dat invoering alleen maar kan als burgers werkelijk kunnen kiezen uit verschillende vervoersmogelijkheden. De ontwikkeling van goede openbaarvervoerssytemen in stedelijke agglomeraties staat dan ook hoog op het verlanglijstje van de federatie. Daarnaast moeten er volop Park+Ride faciliteiten komen, niet alleen langs de randen van steden, maar ook in de centra.
Als dit soort beprijzing wordt ingevoerd is de FIEC er verder voorstander van dat de opbrengst ten goede komt aan onderhoud van de infrastructuur en de aanleg van nieuwe infrastructuur in en rond de steden. Dit sluit aan bij de ideeën van de commissie zelf in de zogeheten Eurovignet-richtlijn.
Steden die maatregelen nemen ter vermindering van autoverkeer in de steden moeten overigens wel even goed kijken of daar geen ongewenste effecten van uitgaan. Daarbij denkt de FIEC aan het wegtrekken uit de binnensteden van burgers, diensten en kleinschalige bedrijvigheid naar de voorsteden.

Reageer op dit artikel