nieuws

Gebruikers fabrieksgebouw Nijmegen vrezen prijsvraag

bouwbreed

De huidige gebruikers van de voormalige fabriek De Vasim in Nijmegen zijn tegen een open gemeentelijke prijsvraag voor de nieuwe invulling van het gebouw. Ze vrezen dat niet is gegarandeerd dat het pand een culturele bestemming krijgt.

Het gemêleerd gezelschap van artiesten en culturele ondernemers dat nu gebruik maakt van De Vasim, vindt dat een prijsvraag “niet conform de eerder gemaakte afspraken” met de gemeente is. Nijmegen start een ideeënprijsvraag die vrij is van opzet, en waarbij de financiële haalbaarheid van het project niet wordt getoetst. Iedereen kan eraan meedoen.
Uitgangspunt voor de gemeente is dat De Vasim vanaf 2010 een commerciële functie krijgt met een deels culturele invulling. De wedstrijd zal nog niet bepalend zijn voor de feitelijke invulling van het gebouw.
Het bestuur van De Vasim is nu van mening dat de criteria voor de prijsvraag niet scherp genoeg geformuleerd zijn en dat te weinig rekening is gehouden met zijn wensen en plannen. Het ‘protest’ tegen de procedure is in een brief aan het college kenbaar gemaakt.
De gebruikers staat als alternatief een andere invulling voor ogen: een evenementenhal, een theaterzaal, een expositieruimte, een bronsgieterij en een café-restaurant. Als de gemeente met dit plan akkoord gaat, zorgt het kunstenaarscollectief als tegenprestatie voor onderhoud, verbouwing en beheer van het gebouw.
Inmiddels heeft het cultureel gezelschap de meerderheid van de gemeenteraad achter zich. De partijen zijn van mening dat door het genereren van nieuwe ideeën over de invulling van het gebouw pas heel laat bekend wordt wie de gebruiker wordt, terwijl deze al vanaf januari 2010 zijn intrek in het gebouw moet kunnen nemen. Ook vinden zij dat de raad op korte termijn duidelijke criteria moet vaststellen voor de culturele invulling van het gebouw.

Reageer op dit artikel