nieuws

Flevoland tegen nieuwe locatie luchthaven

bouwbreed Premium

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad keren zich tegen een onderzoek naar mogelijke verplaatsing van luchthaven Lelystad richting de Hanzelijn op de lange termijn. Het besluit van het kabinet heeft volgens de regionale bestuurders nadelige gevolgen voor de huidige luchthaven en zorgt voor onrust in het gebied.

In een brief vragen de provincie en de gemeente minister Eurlings dringend geen alternatieve locaties te onderzoeken voor een vliegveld in Flevoland. Volgens de regio doorkruist de bewindsman met het onderzoek de huidige plannen voor Lelystad Airport. De uitbreiding van de regionale luchthaven is van groot belang voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Almere, Lelystad en omgeving, aldus de bestuurders. Ze vrezen dat de inmiddels verworven steun voor de uitbreiding afbrokkelt als er een onderzoek komt naar alternatieven.
Het onderzoek naar een nieuwe luchthaven in het noordoosten van Flevoland maakt deel uit van de toekomstverkenning voor Schiphol. Het kabinet besloot zich vorige week op vier mogelijke oplossingen te richten waarmee de groei van Schiphol vanaf 2020 kan worden opgevangen. Een nieuw vliegveld in Flevoland is in beeld in het alternatief waarbij Schiphol een aantal regionale overlooplocaties krijgt. Het kabinet ziet het onderzoek in Flevoland als een logische stap omdat de huidige locatie problemen geeft vanwege de nabijheid van de Oostvaardersplassen en de geplande grootschalige woningbouw in Almere.
Volgens de provincie en de gemeente Lelystad worden die problemen echter schromelijk overdreven. Bij de vliegroutes wordt goed rekening gehouden met de aanwezigheid van het natuurgebied en ook de oostelijke ontwikkeling van Almere wordt niet gehinderd, aldus de bestuurders.

Reageer op dit artikel