nieuws

Duale leer-werktrajecten brengen ambachten op hoger plan

bouwbreed Premium

Het grote succes van het project ‘Gekwalificeerd Ambacht, ambacht dat zich onderscheidt’ maakt dat het onlangs een vervolg heeft gekregen. Vooral de bouwgerelateerde branches scoorden hoog.

Doel van het project, dat het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) begeleidt, is behoud van de ambachten door instroom te bevorderen en het kwaliteitsniveau van de werkenden te verhogen. Dit gebeurt door werkenden en werkzoekenden een zogeheten Erkenning van Elders Verworven Competenties (EVC)-trajecten en duale opleidingen te laten volgen, wat mogelijk is door de subsidieregeling ‘Leren 0x26 Werken’ van de ministeries van OCW en SZW.
Aan het vervolgproject nemen vijftien ambachtelijke branches deel, waarvan vijf uit het eerdere traject. De gemiddelde realisatie van het eerdere traject dat het HBA in april 2006 begon, was 80 procent van de voorafgestelde doelstelling. “Dit hoge percentage is vooral te danken aan de inzet van de bouwgerelateerde branches die veel hoger scoorden dan de gestelde doelstelling”, weet Erna Luijendijk, projectleider Arbeidsmarkt en Scholing bij het HBA. “De voegers en dakdekkers hellende daken onder de paraplu van het Bouwopleidingscentrum Gespecialiseerde Aannemers (BGA-Nederland) hadden een instroom begroot van 125 kandidaten. Via duale leer-werktrajecten hebben er 145 een diploma gehaald of zijn aan een baan geholpen”, vertelt zij.
Tectum, als vertegenwoordiger van de bitumineuze 0x26 kunststofdakbedekkingsbranche hadden het voornemen 150 kandidaten te plaatsen. Dit zijn er 318 geworden. Dat brengt het totale percentage op 168 procent. Het totale aantal kandidaten dat een EVC-traject heeft gevolgd ligt iets lager dan begroot, namelijk 69 procent. Dat vooral de bouwgerelateerde branches nu zo hoog hebben ingestoken, komt ook omdat in de nieuw afgesloten cao voor de bouwnijverheid de afspraak is vastgelegd dat elke werknemer recht heeft op een EVC-traject, en Fundeon dit jaar zes EVC-centra opent. Via het EVC-systeem wordt de kennis en ervaring van de kandidaat gemeten, waarna zij via onderwijs hun vakkennis kunnen bijspijkeren. Het project ‘Gekwalificeerd Ambacht’ sluit nauw aan bij het Fundeon-project ‘Bouwen aan de toekomst’. “De projecten lopen parallel, maar kennen geen overlap. Luijendijk: “Het HBA vertegenwoordigt de kleine branches. De hele gespecialiseerde aannemerij heeft baat bij erkenning omdat daar veel instroomproblemen zijn”.
BGA-Nederland heeft daarom convenanten gesloten met gemeenten, werkt samen met ROC’s, CWI’s en het UWV om werkzoekenden aan te sporen met behoud van uitkering alsnog een diploma te laten halen. Het HBA brengt alle partijen bij elkaar. Het vervolgproject ‘Gekwalificeerd Ambacht’ duurt tot 31 december 2009. Dit keer doen onder de paraplu van BGA ook de betonstaalverwerkers, betonboorders, metselaars en tegelzetters mee. Het doel is 350 werknemers een duaal traject aan te bieden, en 300 een EVC-traject. Tectum heeft tot doel 150 duale trajecten te realiseren.

Reageer op dit artikel