nieuws

Cijferman

bouwbreed

In het artikel ‘Zowel Deltawerken als klussenbus is bouw’ in Cobouwvan 14 maart (nummer 52) constateert prof. Adri Buur dat het aantal mensen met een economische blik op de bouw beperkt is. De oud-directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid en columnist van deze krant heeft die blik volgens eigen zeggen wel. Maar wat mij vooral opvalt in zijn recente ‘discussies’, onder anderen met Frens Pries (over faalkosten) is het gebrek aan onderbouwing van de stellingen, ook van die van Buur. Hij verwijt Pries een gebrek aan feiten. “De cijfers kloppen niet”, zegt Buur. Ook bij collega-prof. Hennes de Ridder en zijn ideeën voor verandering in de bouw plaats hij vraagtekens. Discussies over faalkosten en vernieuwing in de bouw zijn goed en nuttig. Maar alleen zeggen dat een ander ongelijk heeft, is niet voldoende voor een gefundeerd debat. Het zou alle partijen sieren als ze hun mening bewijsbaar onderbouwen, ook of misschien wel juist in deze krant. Dat geldt ook voor Buur. Hij zou als cijferman én professor het goede voorbeeld moeten geven.

In het artikel ‘Zowel Deltawerken als klussenbus is bouw’ in Cobouwvan 14 maart (nummer 52) constateert prof. Adri Buur dat het aantal mensen met een economische blik op de bouw beperkt is. De oud-directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid en columnist van deze krant heeft die blik volgens eigen zeggen wel. Maar wat mij vooral opvalt in zijn recente ‘discussies’, onder anderen met Frens Pries (over faalkosten) is het gebrek aan onderbouwing van de stellingen, ook van die van Buur. Hij verwijt Pries een gebrek aan feiten. “De cijfers kloppen niet”, zegt Buur. Ook bij collega-prof. Hennes de Ridder en zijn ideeën voor verandering in de bouw plaats hij vraagtekens. Discussies over faalkosten en vernieuwing in de bouw zijn goed en nuttig. Maar alleen zeggen dat een ander ongelijk heeft, is niet voldoende voor een gefundeerd debat. Het zou alle partijen sieren als ze hun mening bewijsbaar onderbouwen, ook of misschien wel juist in deze krant. Dat geldt ook voor Buur. Hij zou als cijferman én professor het goede voorbeeld moeten geven.
Woningbouw
Het is terecht dat bij het bespreken van het aantal nieuwe wo-ningen in het artikel ‘Woningbouw tot 2020’ in Cobouwvan 14 maart ook het aantal te slopen woningen beschouwd moet wor-den. Daarbij is het terecht dat aan de vraag van de consument moet worden voldaan.
Ik vrees echter de blinde consumentenroep om huis met tuin. Met de huidige grondpolitiek zijn deze huizen te goedkoop, en wordt open ruimte snel ‘verbruikt’.
Laat huizen met tuin maar eerst de prijs krijgen die ze zouden moeten hebben. Bekritiseer dan pas de wil om binnenstedelijk te bouwen.

Reageer op dit artikel