nieuws

Bredere dijk Enkhuizen-Lelystad past in N23-plan

bouwbreed

Rijkswaterstaat denkt serieus na over verdubbeling van het aantal rijstroken op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het zou mooi passen in het plan van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel om het verkeer tussen Alkmaar en Zwolle vlotter te laten lopen.

Op 11 april krijgt de minister van Verkeer en Waterstaat van de betrokken provincies de MIRT-aanvraag in handen geduwd voor de aanpak van de N23. Deze nieuwe weg vervangt het grootste deel de bestaande wegen tussen Alkmaar en Zwolle. De verbinding bestaat nu veelal uit wegen met enkele rijstroken. Dat wordt bijna overal twee maal twee.
De besluitvorming over het Noord-Hollandse deel, waar veel gemeenten al bijna twintig jaar over in gesprek zijn, is nagenoeg rond. Alleen de gemeenten Alkmaar en Schermer moeten nog een besluit nemen. Dat gebeurt volgende maand. Ook zijn alle gemeenten het eens over hun eigen bijdragen. De provincie betaalt 100 miljoen, de regiogemeenten 70 miljoen en de rest moet minister Eurlings bijleggen.
De Houtribdijk, de verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad, is nu een tweebaansweg waar met grote regelmaat ernstige verkeersongelukken plaatshebben. “We gaan ervan uit dat het ministerie zo verstandig is om de aanpak van die verkeersverbinding in tijd naar voren te halen,” vertelt Albert de Vries, projectleider voor de N23 in Noord-Holland. “Rijkswaterstaat wil de Afsluitdijk veranderen en er functies aan toevoegen. Bij de realisatie van dat werk zal tijdelijk een belangrijke oost-westverbinding wegvallen. Een snelle en veilige verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad ligt dan voor de hand.”

Huiswerk

Het projectbureau N23 verwacht dat de minister eind dit jaar het project heeft doorgelicht. Veel langer hoeft het niet te duren want alle partijen hebben “ongelooflijk goed hun huiswerk gemaakt”.
Ondertussen wordt het inrichtingsplan op detail verder uitgewerkt en de procedure opgestart, waaronder een verfijnde mer-aanvraag. De Vries: “Met de nieuwe wet RO die wellicht deze zomer ingevoerd wordt, kunnen we snel werken. Ik denk dat we volgend jaar al kunnen aanbesteden en in 2010 met de bouw aan de slag kunnen.”

Reageer op dit artikel