nieuws

Bouwen op metershoge terpen tegen hoog water

bouwbreed Premium

Nieuwe woonwijken moeten in de toekomst verhoogd worden aangelegd. Terpen tot wel 5 meter boven de zeespiegel moeten voorkomen dat Nederlanders deze eeuw natte voeten krijgen.

Dat is te lezen in het rapport ‘Aandacht voor veiligheid’ dat in opdracht van het ministerie voor Verkeer en Waterstaat is geschreven en dat op 22 april aan staatssecretaris Huizinga (water) wordt aangeboden.
Jeroen Aerts, onderzoeker Water en Klimaat aan de VU in Amsterdam, is projectleider van het programma, waaraan ook het ministerie van VROM meewerkt. “Doel van het project is om te onderzoeken hoe de inrichting van Nederland op de lange termijn moet zijn, waarbij we rekening hebben gehouden met de klimaatverandering. Vooral oplossingen tegen overstromingen hebben we onderzocht.” Aerts vindt dat de overheid een tweesporenbeleid moet voeren. “Het is én én. We moeten de dijken verhogen en zorgen dat deze snel aan de wettelijke normen voldoen. Dat is nog niet overal het geval. Maar dat is niet genoeg. We zullen ook hoger moeten gaan wonen. Want als een dijk het wel begeeft overstromen we nog.”
In het rapport stelt Aerts voor nieuwbouwwijken verhoogd aan te leggen op terpen van tenminste 5 meter boven de zeespiegel. “Die 5 meter is arbitrair. We hebben gekeken naar de zeespiegelstijging zoals die over 100 tot 200 jaar is. Want zolang is de levensduur van een dorp of stad toch zeker wel.”

Innovatief

De onderzoeker ziet in dat 5 meter boven zeeniveau op veel plaatsen betekent dat wijken wel 10 meter hoger dan het huidige maaiveld moeten worden gebouwd. “Ik hoop dan ook op innovatieve oplossingen vanuit de bouw. We kunnen veel zand uit de Noordzee halen, of uit de pleistocene laag. Maar in gebieden met een zachte ondergrond is het beter om op te hogen met bijvoorbeeld tempex.”
Veel duurder hoeven huizen volgens Aerts niet te worden. “In onze berekeningen komen we op 60 tot 80 vierkante meter extra aan ophoogkosten. Dat is de prijs van een gemiddelde keuken.”

Reageer op dit artikel