nieuws

Bouw achter lobby behoud pensioenen

bouwbreed

Bouwend Nederland is warm voorstander van aanpassing van de boekhoudregels waardoor pensioenen niet langer op de balans drukken. Daarmee schaart de organisatie zich achter de lobby van VNO-NCW.

De nieuwe boekhoudregels zouden wel eens het einde kunnen betekenen van het Nederlandse pensioensysteem. Sinds 1995 moeten niet alleen de premiebetalingen in de boeken staan, maar ook het verschil tussen de pensioenverplichtingen en de reële waarde van de pensioenbeleggingen. Aangezien de rente en de beurskoersen hier grote invloed op hebben, betekent dit grote schommelingen in de balans, iets wat aandeelhouders niet plezierig vinden.
Tot nu toe kunnen bedrijven die deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds onder die verplichting uit. Dit komt omdat de fondsen tot nu toe niet in staat zijn het risico voor individuele bedrijven te berekenen. Daarom vinden accountants het goed dat op dit punt bedrijven niet kunnen voldoen aan de accounting standaard.
Die uitzonderingspositie komt internationaal echter onder druk te staan. De kans is groot dat die dan ook in de toekomst komt te vervallen.
Bouwend Nederland ziet dan ook pogingen van werkgevers om over te stappen op een ander pensioensysteem. Daarbij wordt niet langer de pensioenopbouw gegarandeerd maar slechts de bijdrage van de werkgever, de zogenoemde defined contribution-regeling. Dat maakt de pensioenlasten voor de werkgever voorspelbaar. Het beleggingsrisico komt in dit geval op het bordje van werknemers te liggen, iets dat de organisatie betiteld als ernstig.
VNO-NCW heeft inmiddels in een pensioennota die deze week verschijnt een poging ondernomen de pensioenrisico’s voor werkgevers beter te beheersen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de indexatie, het meest kwetsbare deel van de regeling.

Dekkingsgraad

Nu is de indexatie geregeld in het pensioenreglement en vaak voorwaardelijk gemaakt van de dekkingsgraad van het fonds. Daar wil VNO-NCW echter van af. Die vindt dat besturen van pensioenfondsen zelfstandig moeten beslissen of indexatie verantwoord is. Die mogelijkheid hoort dan niet langer in het pensioenreglement maar in de cao, vindt VNO-NCW.

Reageer op dit artikel