nieuws

Belgische rijksgebouwendienst heeft geen weet van eigen bezit

bouwbreed

De Regie der Gebouwen, de rijksgebouwendienst in België, beschikt niet over een volledige inventarisatie van de gebouwen die zij beheert. De dienst kan dus ook geen betrouwbare boekhouding voorleggen over haar financiële handel en wandel.

Dat heeft de federale Belgische minister van begroting en toekomstig premier Yves Leterme met het schaamrood op de kaken in het parlement toegegeven.
De Belgische rijksgebouwendienst is sinds januari vorig jaar in opspraak, omdat diverse topambtenaren van deze dienst vorig jaar in Brussel en dezer dagen ook in Leuven wegens corruptie werden gearresteerd. Ze lieten zich door aannemers in geld of natura (snoepreisjes naar exotische bestemmingen en/of geschenken) betalen in ruil voor overheidsopdrachten.
Zowel de ambtenaren als de aannemers die bij deze corruptiezaak zijn betrokken, moeten voor de rechter verschijnen, tenzij handige advocaten erin slagen (zoals in België geregeld gebeurt) de zaak zo te vertragen dat zij verjaart. De corruptie bij de rijksgebouwendienst in Brussel werd in januari 2007 bekend. Bijna 14 maanden later is er nog geen proces in zicht. Minister van begroting Leterme stond afgelopen week met de mond vol tanden toen de fractieleider van de Vlaamse socialisten hem ondervroeg over de geplande verkoop van overheidsgebouwen. Hij wou weten of het al duidelijk was welke gebouwen de regering wil verkopen. Leterme kon daar niet op antwoorden. “Normaal moeten we tegen de begrotingscontrole in juli over alle gegevens beschikken”, antwoordde hij.

Opmerkelijk

Bij de begrotingsopmaak sprak de regering Verhofstadt III af om opnieuw gebouwen te verkopen. Dat moet dit jaar 100 miljoen euro opbrengen. De beslissing was opmerkelijk, want Vlaamse christendemocraten (CD0x26V) hadden zich in de oppositie steeds tegen de verkoop van gebouwen verzet. De CD0x26V kan alleen met de verkoop van een overheidsgebouw instemmen als het geld wordt gebruikt om in een ander gebouw te investeren, bijvoorbeeld de verkoop van een gevangenis om een andere gevangenis te bouwen.
Toen de regering Verhofstadt II vorig jaar aftrad, besliste ze kort voordien nog de voorgenomen verkoop van overheidsgebouwen niet te laten doorgaan. De maatregel kwam niet gelegen in verband met de parlementsverkiezingen en zou heel wat kiezers kunnen ontstemmen… Op dat moment bestond er wel een lijst van 53 gebouwen die in aanmerking kwamen voor verkoop, 24 daarvan konden onmiddellijk van de hand worden gedaan voor 130 miljoen euro.
De regering Verhofstadt II had ook al drie adviseurs aangetrokken (het advocatenkantoor Tossens Prioux, de zakenbank Compagnie Benjamin de Rotschild en de commissaris-revisor Ernst 0x26 Young). Omdat de hele operatie niet doorging, moest de Belgische staat aan de drie adviseurs een forse schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte werd verzwegen, maar die verschillende miljoenen euro bedraagt.

Reageer op dit artikel