nieuws

Arbeidsmarkt komt in rustiger vaarwater

bouwbreed Premium

Op dit moment is sprake van een zeer gespannen bouwarbeidsmarkt. Met name aan middenkaderfunctionarissen bestaat een grote behoefte. Vraag is: zal de problematiek verder verscherpen of geleidelijk wat afnemen?

Op dit moment is sprake van een zeer gespannen bouwarbeidsmarkt. Met name aan middenkaderfunctionarissen bestaat een grote behoefte. Vraag is: zal de problematiek verder verscherpen of geleidelijk wat afnemen?
De afgelopen jaren is het aantal mbo’ers (BOL4, bouw en infra) met 25.000 ongeveer constant gebleven. Het aandeel BOL4-gediplomeerden in de bouw en infra bedraagt ongeveer 1800. Hiervan stroomt een kwart door naar de bouwarbeidsmarkt, dit wil zeggen zo’n 450 personen.
De meeste mbo’ers stromen door naar het hbo, dat een steeds belangrijkere voedingsbron lijkt te worden voor het middenkader in de bouw. In 2006 slaagden rond de 1700 leerlingen voor de hbo bouwrichtingen. Als hier eveneens een kwart instroomt, dan dan is de totale omvang van de instroom vanuit de opleidingen voor het middenkader een kleine 900 personen.
Voor de uitstroom zijn vooral gepensioneerden en arbeidsongeschikten van belang. Bij een bestand van gemiddeld 25 duizend werknemers in de middenkaderberoepen wordt het percentage gepensioneerden geschat op 2,5 procent en het percentage WAO’ers op 0,2 procent, ofwel circa 700 werknemers moeten worden vervangen om de werkgelegenheid op peil te houden. De bruto in- en uitstromen zijn mede door bedrijfstakverlaters beduidend groter, maar worden (grotendeels) gecompenseerd door instromers uit andere bedrijfstakken. Voor de uitbreidingsvraag resteren dus ongeveer 200 personen. Vanuit de opleidingen bezien kan de uitvoerende bouw dus ongeveer met 1 procent per jaar toenemen. Als de productiegroei gaat afnemen zou het aanbod ongeveer voldoende moeten zijn om de vraag op te vangen.
Daarvoor moet het aanbod vanuit de opleidingen op peil worden gehouden. En hier liggen risico’s. Zo is in het hbo in de bouwsectoren de gediplomeerde uitstroom van 2002 tot 2006 met 16 procent gedaald. Het is dus zaak om deze neerwaartse trend om te buigen. Er is geen reden tot paniek, maar we kunnen ook niet achterover leunen in de slag om voldoende, kwalitatief goed personeel.

Reageer op dit artikel