nieuws

Aanvraagvergunning fors duurder

bouwbreed

Aanvragen voor bouwvergunningen brengen dit jaar naar verwachting 482 miljoen euro binnen bij de Nederlandse gemeenten. Dat is 44 miljoen euro meer dan in 2007.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen dat uit. De groei van de kosten voor bouwvergunningen met bijna 10 procent hangt nauw samen met tariefsverhogingen en groeiende bouwkosten. “De tarieven voor bouwvergunningen zijn doorgaans een percentage van de totale bouwkosten”, licht het CBS toe.
Ook de rioolrechten zitten in de lift. Volgens het CBS zullen deze stijgen van 1093 miljoen euro in 2007 naar 1162 miljoen euro dit jaar. Een toename met 70 miljoen euro oftewel 6,4 procent. Die stijging is aanzienlijk lager dan in de afgelopen vier jaar. Toen was de gemiddelde stijging jaarlijks 8 procent. “Dit komt doordat de rioolrechten in deze periode door gemeenten extra zijn verhoogd om een kostendekkend niveau te kunnen bereiken”, aldus een toelichting van het CBS.

OZB

Verder groeit de onroerendezaakbelasting (OZB) met ruim 4 procent. Na een nieuwe taxatie van woningen, is de WOZ-waarde gemiddeld met 7,8 procent toegenomen en deze is de maatstaf van de OZB-heffing. De opbrengsten uit precariobelasting nemen toe met 5,5 procent. Ten slotte groeien ook de secretarieleges met bijna 11 procent.
Dit is vooral te wijten aan hogere kosten voor reissdocumenten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat de gemeenten dit jaar over het geheel genomen 4,4 procent meer gemeentelijke heffingen zullen innen dan een jaar eerder.
De organisatie baseert zijn bevindingen op een onderzoek onder 394 gemeentebegrotingen.

Reageer op dit artikel