nieuws

Aannemer herstelt eigen werk Wagening en in teamverband

bouwbreed Premium

De gemeente Wageningen moet opnieuw flink in de buidel tasten om de schade aan sporthal De Vlinder in Wageningen te herstellen. De kosten bedragen ruim 2 miljoen euro. Vorig jaar vielen tijdens een storm de gevelplaten naar beneden.

In september 2007 is het tijdelijk herstel afgerond. Er zijn overkapte veiligheidspaden aangebracht en de vliesgevel en de zonneschoorsteen zijn verwijderd. De definitieve herstelwerkzaamheden bestaan uit het herstel van de vliesgevels, het aanbrengen van nieuwe zonnecollectoren aan de zonnepanelen en de reparatie van de sheddaken en platte daken. Als oplossingen voor het definitieve herstel kiest Wageningen voor de verstijving van de hoofddraagconstructie, voor andere maatvoeringen van de gordingen en roedes en voor nieuwe zonnepanelen in een andere maat.
Al eerder kampte de sporthal, die in 2003 is gebouwd, met tegenvallers. De stichtingskosten van het project, aanvankelijk 5,5 miljoen euro, vielen toen uiteindelijk 3,5 miljoen euro duurder uit. De strop was deels te wijten aan het toenmalige besluit van Wageningen een hogere toren te bouwen en een parkeerkelder te realiseren.
Volgens een extern onderzoek heeft de gemeente toen echter ‘te lichtvaardig’ met de veranderingen in. Bovendien liep het plan vertraging op, was de exploitatie niet goed geregeld en bracht de financiële koppeling aan andere ruimtelijke projecten risico’s met zich mee.
De herontwikkeling van de oude sportlocaties moest een deel van de nieuwe kosten financieel afdekken. Maar een deel van de projecten kwamen niet snel van de grond en de opbrengsten vielen tegen.
De huidige werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een bouwteam van wie onder andere de oorspronkelijke aannemer Grootheest Bennekom Bouwbedrijf deel uitmaakt. Vorig jaar heeft de gemeente de aannemer nog aansprakelijk gesteld voor de schade. Over de lopende juridische procedure tegen het bedrijf wil de gemeente geen informatie geven. Grootheest maakt bezwaar tegen eventuele rechterlijke stappen, maar wil verder geen commentaar geven.

Overschot

Wageningen wil de kosten van de herstelwerkzaamheden betalen uit het overschot van de begroting. Burgemeester en wethouders verwachten dat de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel de 2 miljoen euro op tafel te leggen. Stemt de raad volgende maand definitief in met het voorstel van B en W dan kunnen de werkzaamheden meteen beginnen. Eind oktober is de sporthal dan weer volledig gebruiksklaar.

Reageer op dit artikel